مرکز رشد شريف صفحه نخست

افتتاح چهار طرح كلان ملى تا پايان سال/ تدوين نظام نامه پژوهشى كشور

New Page 1 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از بهره برداری چهار طرح كلان ملی در سال جاری خبر داد و گفت: در سال جاری چهار طرح كلان ملی شامل گرید ملی، تولید داروهای وارداتی، شبكه ملی فرهنگی و سلولهای بنیادی به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر نسرین سلطانخواه در نشست خبری روز یكشنبه، با ارائه گزارشی از عملكرد این معاونت در سال 89 و 90، علم، فناوری و نوآوری را از محورهای برنامه های این معاونت نام برد و افزود: بودجه ای كه در اختیار معاونت علمی است حداكثر 6 درصد بودجه های پژوهش و فناوری كشور است كه در قالب برنامه های مصوب دولت و مجلس به صورت هدفمند در اختیار دستگاه های ذیربط قرار می گیرد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینكه تاكنون 15 طرح كلان ملی اجرایی شده است، اظهار داشت: در سال جاری امكان اجرای حداقل چهار طرح كلان جدید در دستور كار قرار دارد.  

وی همچنین از بهره برداری  4 طرح كلان ملی خبر داد و یاداور شد: در سال جاری چهار طرح كلان ملی گرید ملی با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تولید داروهای وارداتی با محوریت وزارت بهداشت، شبكه ملی فرهنگی با محوریت وزارت ارشاد و سلولهای بنیادی با محوریت وزارت بهداشت به بهره برداری می رسد.

تغییرات اجرای قانون یك درصد در سال 90

وی ادامه داد: علاوه بر مدیریت بودجه های این معاونت مدیریت بودجه های پژوهشی كه در خارج معاونت اختصاص می یابد نیز بر عهده معاونت علمی است.

سلطانخواه با اشاره به قانون 1 درصد شركتها افزود: در سال جاری در این قانون موارد دیگری نیز پیش بینی شده است به گونه ای كه دستگاه های اجرایی مكلف هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی، حداقل نیم تا 3 درصد از اعتبارات خود را برای توسعه علم و فناوری در قالب موافقت نامه هزینه كنند.

به گفته وی كل اعتبارات پژوهشی در سال 90 مبلغ 30 میلیارد تومان است.

حمایت هدفمند از نشریات علمی كشور

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به حمایت های این معاونت از نشریات علمی اشاره كرد و ادامه داد: در سال 89 از 503 نشریه علمی نمایه شده در پایگاه های استنادی معتبر و بین المللی بالغ بر36 میلیارد ریال حمایت شد.

وی با بیان اینكه در سال جاری همایش ملی نشریات علمی برگزار می شود، یاداور شد: طبق نقشه جامع راهبردی تعداد نشریات علمی تا سال 1404 باید به 160 نشریه علمی با ضریب نفوذ حداقل 3 برسد كه در این راستا همایش ملی نشریات برگزار و در خصوص تدوین نقشه راه رسیدن به این هدف بحث و بررسی خواهد شد.

تدوین نظام نامه پژوهش كشور

سلطانخواه از تدوین نظام نامه پژوهش كشور خبر داد و یاداور شد: این نظام نامه به منظور پیشنهاد به دولت تدوین می شود تا بر اساس آن سهم پژوهش از GDP (در آمد ناخالص ملی) روشن و شفاف شود.

وی یاداور شد: در این نظام نامه پشنهاد شد سهم پژوهش از درآمد ناخالص داخلی به 3 درصد برسد.

حمایت معاونت از مسابقات و انجمنهای علمی

رئیس بنیاد ملی نخبگان به بیان حمایتهای این معاونت از مسابقات علمی پرداخت و گفت: در سال 89 به میزان 4 میلیارد و 475 ریال از مسابقات علمی حمایت می شود كه این میزان در سال جاری مستمر خواهد بود.

وی ادامه داد: برخی از این مسابقات علمی و فناورانه جدید توسط ستادهای راهبردی  در دانشگاه ها حمایت و توسط دانشگاه ها اجرا خواهد شد.

سلطانخواه همچنین میزان حمایت از 91 انجمن های علمی در سال 89 را حدود 30 میلیارد ریال ذكر كرد و اظهار داشت: این میزان در سال 90 به میزان 21 درصد رشد دارد.

حمایت از شركتهای دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حمایت شركتهای دانش بنیان مستقر در پاركهای علم و فناوری به مبلغ 250 میلیارد ریال خبر داد و گفت: در این راستا حمایت از 20 طرح متوسط پاركهای فناوری و 75 طرح متوسط خارج مراكز رشد از ستادهای راهبردی حمایت شد.

وی با اشاره به اینكه در سال جاری اختصاص بودجه به مراكز رشد ادامه دارد، یاداور شد: بخشی از حمایت های معاونت علمی در راستای تجاری سازی هزینه می شود كه در سالهای 87 تا 89 میزان حمایتها بالغ بر 2 هزار و 524 ریال بوده است.

ایجاد 15 كانون علم و فناوری

سلطانخواه از راه اندازی 15 كانون علم و فناوری در سال جاری خبر داد و اضافه كرد: برخی از دستاوردهای این كانونها چون كانون توت فرنگی، گل و گلاب و فرش در سال جاری عرضه خواهد شد.