مرکز رشد شريف صفحه نخست

قابل دسترسى بودن پايان نامه هاى دنيا در پايگاه استنادى علوم جهان اسلام

رئيس مركز منطقه‌اى علوم و فناورى و سرپرست پايگاه استنادى علوم جهان اسلام گفت: مطالب تمام پايان نامه هاى دنيا در اين پايگاه قابل دسترسى و استفاده است و در رابطه با تحريم ها هيچگونه نگرانى وجود ندارد.

به گزارش «خبرگزارى دانشجو» از شيراز، دكتر جعفر مهراد، امروز در مراسم افتتاح ساختمان پايگاه استنادى علوم جهان اسلام اظهار داشت: در آينده نزديك ارائه اطلاعات و مقالات علمى اين پايگاه به زبان هاى تركى و فرانسه منشتر مى شود.

وى با تصريح بر اينكه هم اينك تمام پايان نامه هاى دانشگاهى كشور به زبان فارسى بر روى اين پايگاه اطلاع رسانى قرار دارد، عنوان كرد: 14 هزار نسخه خطى جهان اسلام نيز با انعقاد تفاهم نامه با كتابخانه ملى بريتانيا به صورت الكترونيكى براى استفاده علما و دانشمندان بر روى اين پايگاه قرار گرفته است.

سرپرست پايگاه استنادى علوم جهان اسلام بيان داشت: 730 عنوان نشريه پژوهشى عربى متعلق به كشورهاى اسلامى نيز از طريق اين پايگاه قابل دسترسى است و براى استفاده از پايگاه هاى اطلاعات علمى انگليسى زبان نيز سالانه نزديك به يك ميليون و 500 هزار دلار هزينه مى كنيم.

مهراد افزود: پارسال بيش از 27 هزار مقاله علمى مبتنى بر استانداردهاى پايگاه استنادى علوم جهان اسلام به زبان فارسى منتشر شد.

آدرس پايگاه استنادى علوم جهان اسلام www.isc.gov.ir مى باشد.