مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايجاد كريدورهاى علم و فناورى در تمام استان‌هاى كشور تا پايان سال

رئيس مركز سياستگذارى و برنامه‌ريزى پژوهشى وزارت علوم تحقيقات و فناورى از راه‌اندازى كريدورهاى علم و فناورى تا پايان امسال در تمام استان‌هاى كشور خبر داد.

به گزارش «خبرگزارى دانشجو»، دكتر على رشيدى صبح امروز در حاشيه نشست معاونان پژوهشى پژوهشگاه و موسسات پژوهشى در مركز نشر دانشگاهى در جمع خبرنگاران گفت: وزارت علوم در نظر دارد به منظور اطمينان خاطر از توليدات علم و فناورى در كشور كريدورهاى علم و فناورى را تا پايان امسال در كشور ايجاد كند.

رئيس مركز سياستگذارى و برنامه‌ريزى پژوهشى وزارت علوم افزود: در حال حاضر يك كريدور علم و فناورى به صورت پايلوت در اصفهان راه اندازى شده است.

وى ادامه داد: با راه اندازى اين ساختار مى توان از توليدات علم و فناورى مبتنى بر نياز داخلى و رشد اقتصادى كشور اطمينان خاطر داشت.

رشيدى گفت: رشد اقتصادى بستگى به توليد پايدار علم و فناورى و عرضه دارد كه وزارت علوم در اين خصوص برنامه‌هايى را نظير راه اندازى كريدورهاى علم و فناورى، بهينه سازى پژوهشگاه‌ها و هدفمند كردن فعاليت‌هاى پژوهشى در نظر دارد.

وى گفت: قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان نيز كه امسال اجرايى مى شود، مى تواند در رسيدن كشور به رشد اقتصادى تاثير بسزايى داشته باشد.

رئيس مركز سياستگذارى و برنامه‌ريزى پژوهشى وزارت علوم اظهار داشت: البته برنامه اصلى وزارت علوم براى ارتقاى اقتصاد دانش بنيان، نظارت و پايش تجارى سازى است كه اين وظيفه برعهده شوراى عالى علوم تحقيقات و فناورى است.

رشيدى گفت: با توجه به اينكه در سال جهاد اقتصادى قرار داريم بايد بتوانيم جايگاه اول را در بحث توليد علم و فناورى و توليد دانش منتهى به ثروت داشته باشيم تا مردم در رفاه و اقتصاد كامل باشند.