مرکز رشد شريف صفحه نخست

تعاونى‌هاى دانش بنيان در نردبان اشتغال يك پله بالاتر از بنگاه‌هاى زودبازده‌اند

معاون علمى ـ فناورى رييس جمهور از ايجاد شهرك‌هاى علمى و ارائه نسخه جديد تعاونى‌هاى دانش بنيان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، دكتر نسرين سلطانخواه ديروز در اولين كنفرانس بين‌المللى ظرفيت‌هاى بخش تعاون در جزيره كيش اظهار كرد: نسخه جديد تعاونى‌هاى دانش بنيان در حال شكل گيرى است و در اين راستا تدوين بسته‌هاى آموزشى، مهارتى و ايجاد شهرك‌هاى علمى و تحقيقاتى در حال اجراست. وى گفت: هم اكنون 24 درصد از جمعيت كشور را افراد تا 14 سال و 35 درصد ديگر را بين سنين 14 تا 29 سال تشكيل مى‌دهند، نرخ رشد جمعيت كشور نيز هم اكنون 1.24 درصد و نرخ باسوادى 86.9 درصد است. سلطانخواه نرخ توليد ناخالص ملى ايران را در سال 825 ميليارد دلار و سرانه درآمد ناخالص ملى براى هر نفر را ساليانه پنج هزار و 200 دلار ذكر كرد.

معاون علمى و فناورى رييس جمهور ادامه داد: سهم آموزش از درآمد ناخالص ملى 4.8 درصد و ظرفيت‌هاى بازار در منطقه ما 350 ميليون نفر است، همچنين اميد به زندگى نيز در ايران 71 سال است كه اين مورد براى زنان كمى بالاتر است. سلطانخواه با بيان اينكه در سال 2010 سهم تحقيق و توسعه ايران در به بيش از 1.1 درصد رسيده است، اظهار كرد: پيش بينى شده است تا اين سهم از توليد ناخالص ملى به حداقل سه درصد بالغ شود. وى تاكيد كرد: با ايجاد زيرساخت‌هاى مناسب و بر اساس آمارهاى سال 2009، 137 دانشگاه دولتى، 537 دانشگاه غير دولتى، 25 پارك علم و فناورى، 85 مركز رشد و 494 مركز تحقيقاتى در كشور فعال است، با اين حال اين ميزان بايد تا 14 سال آينده افزايش يابد.

معاون علمى و فناورى رييس جمهور به فعاليت بيش از سه هزار هيات علمى دانشگاهى، 238 هزار فوق ليسانس و دكترى حرفه اى در كنار بيش از 35 هزار تحصيلكرده در مقطع phd و 33 هزار دانشجوى تخصصى دانشگاهى اشاره كرد و افزود: بر اساس آمارهاى سال 2010 ساليانه در ايران، بيش از 822 هزار نفر دانشجوى جديد پذيرفته مى‌شود و از سويى بيش از 843 هزار نفر نيز فارغ التحصيل مى شوند. وى خاطر نشان كرد: تعداد كل دانشجويانى كه هم اكنون شاغل به تحصيل هستند، حدود سه ميليون و 800 هزار نفر است كه تقريبا از هر 21 نفر ايرانى يك نفر در دانشگاه مشغول به تحصيل است. سلطانخواه با بيان اينكه طبق آمار سال 2010 جايگاه ايران در توليد علم در جهان 22 بوده است، تصريح كرد: سرعت رشد ايران در توليد دانش بيش از 11 برابر سرعت متوسط رشد توليد علم در دنياست.

معاون علمى و فناورى رييس جمهور اضافه كرد: در پنج ساله 2005 تا 2009 تعداد ثبت اختراع در كشور ما پنج برابر فاصله سال‌هاى 1997 تا 2004 بوده است. وى افزود: يكى از ماموريت‌هاى معاونت علمى و فناورى تقويت علم، فناورى و تكميل چرخه نوآورى است كه نهايتا به توليد محصول و تجارى سازى دانش مى انجامد. سلطانخواه در بخش ديگرى از سخنان خود به موضوع توليد، اشتغال و اقتصاد اشاره كرد و افزود: توليد دانش بنيان و كسب و كار نتيجه پيوند اشتغال، اقتصاد و توليد است كه در اين زمينه وظيفه بنياد ملى نخبگان استفاده از توانمندى استعدادهاى برتر كشور خواهد بود.

معاون رييس جمهور با اشاره به ظرفيت 740 هزار نفرى فارغ التحصيل دانشگاه‌ها در سال گفت: در اين زمينه ظرفيت بالاى بخش تعاون به ويژه در حوزه هاى دانش بنيان و فناورى مورد توجه دولت قرار دارد و بايد در اين رابطه به اشتغال در بخش هاى غير دولتى فكر كنيم كه نياز به برنامه ريزى دارد. او اظهار كرد: با همكارى وزارت تعاون نسخه جديدترى از تعاونى ها را به نام دانش بنيان تدوين كرديم كه اين موضوع هم اكنون در حال انجام و توسعه است.

وى در عين حال اشتغال را از مهمترين محورهاى فعاليت دولت عنوان كرد و گفت: در نردبان اشتغال تعاونى‌هاى دانش بنيان يك پله بالاتر از بنگاههاى زودبازده قرار دارند چون داراى ارزش افزوده بيشترى هستند. به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در پايان محور قرار گرفتن نخبگان و فارغ التحصيلان دانشگاهى را در تدوين اساسنامه تعاونى‌هاى دانش بنيان مورد توجه دانست و گفت: اعطاى تسهيلات به تعاونى‌هاى دانش بنيان نيز در دست تهيه و اجرا است.