مرکز رشد شريف صفحه نخست

جزئيات حمايت بانك توسعه تعاون از طرحهاى دانش بنيان/ 2 ميليارد تومان؛حداكثرتسهيلات

مدير عامل بانك توسعه تعاون حداكثر تسهيلات پرداختى اين بانك را دو ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: دوره بازپرداخت اين تسهيلات نيز 84 ماهه است كه بنا بر توافقات اوليه اين زمان قابل افزايش است.

به گزارش خبرگزارى مهر، ماشا الله عظيمى پنجشنبه در حاشيه نشست مشترك مديران و روساى استانى بنياد ملى نخبگان در جمع خبرنگاران به امضاى تفاهم نامه ميان اين بانك و معاونت علمى رياست جمهورى در سال گذشته اشاره كرد و در خصوص نحوه اعطاى تسهيلات به شركتهاى دانش بنيان تعاونى ‌افزود: به منظور اعطاى اين تسهيلات به شركتهاى دانش بنيان تعاونى كار گروهى متشكل از نمايندگانى از بنياد ملى نخبگان، معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، وزارت تعاون و بانك توسعه تعاون ايجاد شده است.

وى به روند تاييد طرحهاى دانش محور براى اعطاى تسهيلات اشاره كرد و ادامه داد: هر طرح تحقيقاتى كه به هر يك از نهادهاى چهارگانه فوق ارائه شود در نهايت اين طرحها به اين كارگروه براى بررسى و ارزيابى بيشتر ارسال مى شود و پس از تاييد نهايى به كميته اعتبارى ارجاع داده مى شود.

مدير عامل بانك توسعه تعاون با تاكيد بر اينكه ميزان اعتبارات به دو عامل نوع و ظرفيت طرح بستگى دارد ‌اظهار داشت: در صورتى كه طرحهاى ارائه شده دانش بنيان باشد و داراى توجيه اقتصادى باشد و تيم ارائه دهنده از نوع تعاونى باشد مى توانند از اين تسهيلات برخوردار شوند.

وى با بيان اينكه حداكثر اين تسهيلات دو ميليارد تومان است اضافه كرد: از آنجايى كه نخبگان توان ارائه وثيقه بانك را ندارند حدود 70 درصد از اين تسهيلات صندوق ضمانت جايگزين وثيقه مى شود. دوره بازپرداخت اين تسهيلات نيز 84 ماهه است كه بنا بر توافقات اوليه اين زمان قابل افزايش است.

عظيمى بر ايجاد كارگروه هاى تخصيص منابع در استانها تاكيد كرد و ادامه داد: به منظور شتاب بخشيدن به امر پرداخت تسهيلات به متقاضيان لازم است تا شيوه نامه اى در اين زمينه تدوين شود از اين رو در اين جلسه كه با حضور 20 دفتر استانى بنياد نخبگان برگزار شد در اين خصوص تبادل نظر صورت گرفت.