مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايجاد شركتهاى ريسك پذير/ تدوين اساسنامه صندوق نوآورى و شكوفايى

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى با اشاره به نهايى شدن تدوين اساسنامه صندوق نواورى و شكوفايى و آيين نامه شناسايى شركتهاى دانش بنيان از ايجاد شركتهاى ريسك پذير در تحقيقات خبر داد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر نسرين سلطانخواه در حاشيه نشست مشترك مديران و روساى استانى بنياد ملى نخبگان در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص تمهيدات اين معاونت در زمينه هاى اعتماد سازى بانكها براى سرمايه گذارى ريسك پذير، افزود: سرمايه گذارى بر روى كسب و كار مبتنى بر دانش و فناورى و توليد محصولات دانش محور هزينه هاى بالايى را مى طلبد و از آنجايى كه سرمايه گذارى در اين زمينه همراه با ريسك خواهد بود نياز به تمهيداتى است.

وى كوتاه بودن عمر فناوريها و قابل رقابت بودن محصولات فناورانه را از جمله ريسك هاى محصولات مبتنى بر فناورى ذكر كرد و اظهار داشت: در اين زمينه حمايتهايى در نظر گرفته شده است كه از آن جمله مى توان به ايجاد صندوق ضمانت اشاره كرد.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى هدف از ايجاد اين صندوق را حمايت از صاحبان ايده دانست و يادآور شد: زمانى كه بانكها درصدد اعطاى وام به صاحبان ايده هستند، اين صندوق ضمانت هاى لازم براى بازپرداخت اقساط وام را به بانكها ارائه مى دهد و از اين طريق براى بانكها اطمينان بيشترى براى اعطاى تسهيلات ايجاد مى شود.

وى همچنين از ايجاد شركتهاى ريسك پذير (Venture Capital) خبر داد و اضافه كرد: ايجاد موسسات خصوصى مالى را از ديگر راهكارهاى تضمين ضمانت است. اين شركتها مى توانند با مشاركت در سود و زيان طرحهاى فناورانه، در زمينه هاى ريسك پذير سرمايه گذارى كنند و معاونت علمى رياست جمهورى نيز علاوه بر ايجاد زمينه هايى براى تاسيس اين نوع شركتها، از اين نوع شركتها حمايت خواهد كرد.

سلطانخواه، همچنين به اقدامات اين معاونت در زمينه ايجاد صندوق نوآورى و شكوفايى، خاطر نشان كرد: در اين زمينه دو آيين نامه كه شامل اساسنامه صندوق نواورى و شكوفايى و آيين نامه شناسايى شركتهاى دانش بنيان مى شود از سوى معاونت علمى رياست جمهورى تهيه و براى انجام مراحل بعدى به رئيس جمهور ارائه شده است. در اين آيين نامه ويژگيهاى شركتهاى دانش بنيان براى برخوردارى از تسهيلات اين صندوق ذكر شده است.

رئيس بنياد ملى نخبگان با تاكيد بر اينكه اين دو آيين نامه براى اجرا شدن بايد در هيئت وزيران به تصويب برسد، گفت: تهيه اين دو سند از سوى رئيس جمهور به معاونت علمى و وزارت علوم، تحقيقات و فناورى واگذار شده است كه هر دو سندى كه در اين دو نهاد تهيه و تدوين مى شود لازم است كه در نهايت در هيئت دولت به تصويب برسد.