مرکز رشد شريف صفحه نخست

توسعه و تقويت مراكز رشد و پارك‌هاى علم‌و فناورى از جمله فعاليتهاى سال90 وزارت علوم

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم، تحقيقات و فناورى ضمن تشريح فعاليت‌هاى پژوهشى و فناورى سال 89، از تدوين و تصويب شاخصهاى رتبه‌بندى دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و پژوهشى در سال 90 خبر داد.

به گزارش خبرگزارى ايسنا دكتر محمد مهدى‌نژاد نورى با تاكيد بر اين كه فعاليت‌هاى پژوهشى و فناورى سال 90 به منظور تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و در استمرار فعاليت‌هاى سال 89 انجام مى‌شود، تهيه و ارسال اولين گزارش متمركز عملكرد پژوهشى كشور، تدوين، تصويب و ابلاغ آيين‌نامه‌هاى جديد فرصت مطالعاتى، دكتراى پژوهش محور، قطب‌هاى علمى و نظارت بر پروژه‌هاى تحصيلات تكميلى در دانشگاه‌ها، تشكيل منظم جلسات كميسيون دائمى عتف، تصويب و ابلاغ شبكه آزمايشگاه‌هاى علمى ايران (شاعا) ، پيگيرى فعال‌سازى شبكه علمى كشور براى اشتراك ظرفيت‌هاى پژوهشى سراسر كشور و ارتقاى پژوهش در سال گذشته را از فعاليت‌هاى انجام يافته معاونت پژوهشى وزارت علوم برشمرد.

معاون پژوهشى وزير علوم، همچنين از پيگيرى، تهيه و تصويب اولويت‌هاى علم و فناورى براساس نقشه جامع علمى و تصويب طرح‌هاى كلان ملى در شوراى عالى عتف، پيگيرى طرح‌هاى جامع پژوهشى دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در راستاى اولويت‌ها و هدفمندى پژوهش‌ها در كشور، تقويت و توسعه روابط علمى بين‌المللى برخى از پژوهشگاه‌ها و تدوين و تصويب شاخص‌هاى رتبه‌بندى دانشگاه‌ها و موسسات عالى آموزشى و پژوهشى و انجام آن، به‌عنوان برنامه‌ها و فعاليت‌هاى سال جارى در اين معاونت خبر داد.

مهدى نژاد افزود: پيگيرى، اجرا و پيشرفت پروژه‌هاى دفاعى در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، تهيه و تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى مورد نياز براى اجراى برنامه پنجم، توسعه و تقويت مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى در كشور، تقويت نشريات و انجمن‌هاى علمى و برگزارى موثرتر هفته پژوهش و فناورى از ديگر فعاليت‌هاى اين معاونت در سال 90 است.