مرکز رشد شريف صفحه نخست

اختصاص يكهزار ميليارد تومان به صندوق حمايت از شركتهاى دانش‌بنيان درسال جارى

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم با اشاره به تصويب قانون حمايت از شركتهاى دانش بنيان در سال گذشته اعلام كرد: در بودجه امسال، يكهزار ميليارد تومان اعتبار براى اختصاص به صندوق حمايت از شركتهاى دانش بنيان پيش‌بينى شده و با تصويب اساسنامه و آيين‌نامه هاى مربوطه، امسال شاهد رشد شركتهاى دانش‌بنيان خواهيم بود.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران، دكتر مهدى‌نژاد نورى در جمع كاركنان ستادى اين وزارتخانه با يادآورى بيانات مقام معظم رهبرى در پيام نوروزى و سخنرانى در مشهد مقدس درباره پيشرفت هاى علم و فناورى و تاكيد بر اقتصاد دانش بنيان در بازديد ايشان از منطقه عسلويه گفت: وزارت علوم با توليد تئوريها و علوم اقتصاد دانش بنيان و گسترش مراكز رشد فناورى در تحقق اهداف جهاد اقتصادى نقش مهمى ايفا مى‌كند.

مهدى‌نژاد افزود: مقام معظم رهبرى در عسلويه، جهاد را مبارزه با دشمن معنى فرمودند ، لذا ما بايد در عرصه جهاد علمى هم كه پشتوانه جهاد اقتصادى است، در مسيرى گام برداريم كه در رقابت با دشمن موفق‌تر باشيم و اقتصاد دانش بنيان يكى از اين زمينه هاست.

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم همچنين تقويت پژوهشهاى هدفمند و كاربردى، ارتقاى كيفيت پژوهشهاى دانشگاهى ، افزايش توليد علمى و ادامه سياست از ايده تا محصول را از برنامه‌هاى محورى معاونت پژوهشى و فناورى وزارت علوم در سال جديد عنوان كرد.