مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت 30 ميليارد ريالى معاونت علمى رياست جمهورى از انجمن‌هاى علمى دانشجويى

معاون علمى و پژوهشى معاونت علمى و فناورى رياست ‌جمهورى با اعلام اينكه به منظور حمايت هدفمند از انجمن‌هاى علمى دانشجويى، تفاهم نامه‌اى 30 ميليارد ريالى توسط اين معاونت با معاونت فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم به امضا رسيده از عملياتى شدن اين حمايت در روزهاى آتى خبر داد.

به گزارش خبرگزارى ايسنا، دكتر سيد مهدى سيدى با بيان اين مطلب افزود: در راستاى تفاهم‌نامه‌ى منعقد شده، هزينه كرد مبلغ اختصاص يافته به هر يك از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالى با نظارت معاونت فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى انجام خواهد شد و نتيجه نهايى پس از جمع بندى، ارزيابى و تحليل عملكرد انجمن‌هاى علمى دانشجويى و رتبه بندى آنها بر اساس شاخص‌هاى مصوب براى برنامه‌ريزى نحوه استمرار اين حمايت‌ها در سال آينده به معاونت علمى و فناورى گزارش مى‌شود.

وى خاطر نشان كرد: حمايت‌ها از انجمن‌هاى علمى دانشجويى كشور توسط معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى تا كنون در قالب دو برنامه صورت گرفته است. طى برنامه اول در سال گذشته حمايت مالى هدفمند از دو هزار و 530 انجمن علمى دانشجويى فعال در 95 دانشگاه و مركز آموزش‌عالى سراسر كشور به مبلغ دوميليارد و 400 ميليون تومان انجام گرفت و در برنامه دوم با توجه به تعداد و فعاليت‌هاى رصد شده از انجمن‌ها، حمايت مالى هدفمند به سه هزار و 194 انجمن علمى دانشجويى فعال در 91 دانشگاه و مركز آموزش عالى دولتى در سراسر كشور گسترش يافت و با اعتبارى بالغ بر دو ميليارد و 900ميليون تومان با رويكرد كيفيت‌گرايى تخصيص داده شده است.

معاون علمى و پژوهشى معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى خاطر نشان كرد: ميزان حمايت‌هاى انجام شده از انجمن‌هاى علمى از نظر تعداد انجمن‌هاى علمى دانشجويى در برنامه دوم نسبت به برنامه اول 27 درصد رشد يافته است. سيدى افزود: بودجه در نظر گرفته شده براى حمايت مالى هدفمند از انجمن‌هاى علمى دانشجويى در برنامه دوم نسبت به برنامه اول 21 درصد رشد داشته است.