مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دهمين جشنواره برگزيدگان پژوهش و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

دهمين جشنواره برگزيدگان پژوهش و فناورى دانشگاه با هدف ارج نهادن به تلاش فعالان بخش پژوهش و فناورى دانشگاه روز چهارشنبه اول دى‌ماه سال جارى، از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در محل سالن جابر بن حيان برگزار مى‌گردد.

به گزارش دبيرخانه جشنواره، هدف اصلى جشنواره برگزيدگان پژوهش و فناورى، معرفى دستاوردهاى پژوهش و فناورى دانشگاه به پژوهش‌گران و صنعت‌گران جامعه و تلاش جهت تجارى‌سازى دستاوردهاى دانشگاه از يك سو و تقدير از پژوهش‌گران و فناوران برتر دانشگاه از سوى ديگر مى‌باشد.

جهت معرفى برگزيدگان دانشگاه، كميته داوران جشنواره پس از بررسى و ارزيابى عملكرد اساتيد و پژوهشگران دانشگاه در حوزه‌هاى مختلف و بر طبق شاخص‌هاى مد نظر برگزيدگان نهايى را جهت دريافت تنديس زرين پژوهش و فناورى به دبيرخانه جشنواره معرفى نموده است.

تقدير از پژوهش‌گران برتر دانشكده و دانشگاه، تقدير از اساتيد برتر فناور دانشگاه، تقدير از اساتيد منتخب ارتباط با صنعت، تقدير از دانش‌جويان برتر پژوهش‌گر و فناور دانشگاه در سه دوره كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا، تقدير از شركت‌هاى دانش بنيان برتر دانشگاه، تقدير از كتاب برتر سال دانشگاه، تقدير از پيشكسوت پژوهش‌گر دانشگاه، تقدير از مدير پژوهشى برتر دانشگاه، تقدير از معاون برتر پژوهشى دانشكده‌ها و مراكز علمى، تقدير از پژوهشكده‌ها و قطب‌هاى برتر دانشگاه و تقدير از سازمان‌ها و صنايع همكار دانشگاه از جمله محورهاى دهمين جشنواره مى‌باشد.