مرکز رشد شريف صفحه نخست

لايحه «حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان و تجارى‌سازى اختراعات و نوآورى‌ها» نهايى شد

لايحه حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان و تجارى‌سازى نوآورى‌ها و اختراعات از سوى شوراى نگهبان تأييد شد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، لايحه حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجارى‌سازى نوآورى‌ها و اختراعات كه با اصلاحاتى در جلسه‌ پنجم آبان ‌ماه سال جارى به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده بود، در جلسه‌ نوزدهم آبان ماه شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مجلس بر روى ايرادات وارد به آن، مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد و در نهايت تاييد شد.

لايحه پيشنهاد دولت هفت ماده داشت كه در مجلس به 14 ماده افزايش يافت.

براساس لايحه حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و تجارى‌سازى نوآورى‌ها و اختراعات، شركت‌ها و موسسات دانش بنيان، شركت يا موسسه خصوصى يا تعاونى است كه به منظور هم‌افزايى علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمى و اقتصادى (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآورى) و تجارى سازى نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحى و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناورى‌هاى برتر و ارزش‌ افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاى مربوط تشكيل مى‌شود.

بر اين اساس شركت‌هاى دولتى،‌ موسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى و نيز شركت‌ها و موسساتى كه بيش از پنجاه درصد از مالكيت آن‌ها متعلق به شركت‌هاى دولتى و موسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى باشد،‌ مشمول حمايت‌هاى اين قانون نيستند.

به گزارش ايسنا با تاييد اين لايحه در شوراى نگهبان و تصويب اساسنامه آن، گزارش نحوه اجراى قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان و تجارى سازى نوآورى‌ها و اختراعات هر شش ماه يك بار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس ارائه مى‌شود.

آيين‌نامه‌هاى اجرايى اين قانون نيز حداكثر طى سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناورى و شوراى عالى تهيه شده و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.