مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعلام برنامه‌هاى هفته پژوهش و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

مهندس اسدى، مسوول دفتر ارتباطات پژوهشى در گفتگو با روابط عمومى دانشگاه گفت: امسال به دليل تقارن هفته پژوهش با ايام شهادت حضرت امام حسين (ع)، اين برنامه با حدود يك هفته تأخير در تاريخ ۲۹ آذر لغايت اول دى ماه برگزار شده و دستاوردهاى منتخب و برگزيده جهت نمايشگاه پژوهش و فناورى وزارت علوم كه از تاريخ ۴ لغايت ۹ دى ماه سال جارى برگزار خواهد شد ارسال مى‌گردد.

اميرحسين اسدى گفت: هدف اصلى هفته پژوهش معرفى دستاوردهاى پژوهش و فناورى دانشگاه به پژوهش‌گران و صنعت‌گران جامعه و تلاش جهت تجارى‌سازى دستاوردهاى دانشگاه از يك سو و تقدير از پژوهش‌گران و فناوران برتر دانشگاه از سوى ديگر مى‌باشد تا مسيرى جهت توسعه روزافزون دانشگاه و كشور عزيزمان ايران باشد.

برگزارى نمايشگاه‌هاى دانشكده‌اى و شركت فعال در نمايشگاه پژوهش و فناورى وزارت علوم و اهداى تنديس ويژه دانشگاه صنعتى شريف به برگزيدگان در راستاى هدف ياد شده انجام مى‌پذيرد.

وى ادامه داد: تقدير از پژوهش‌گران برتر دانشكده و دانشگاه، تقدير از اساتيد برتر فناور دانشگاه، تقدير از اساتيد منتخب ارتباط با صنعت، تقدير از دانش‌جويان برتر پژوهش‌گر و فناور دانشگاه در سه دوره كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا كه امسال براى اولين بار با اين تعداد و با همكارى دانشكده‌ها و معاونت آموزشى انجام خواهد شد، تقدير از شركت‌هاى دانش بنيان برتر دانشگاه، تقدير از كتاب برتر سال دانشگاه، تقدير از پيشكسوت پژوهش‌گر دانشگاه، تقدير از مدير پژوهشى برتر دانشگاه، تقدير از پژوهشكده‌ها و قطب‌هاى برتر دانشگاه و تقدير از سازمان‌ها و صنايع همكار دانشگاه از جمله برنامه‌هايى است كه در همايش پايانى هفته پژوهش انجام خواهد شد و جهت انتخاب اين برگزيدگان كارگروهى ويژه در معاونت پژوهش و فناورى تحت عنوان «كارگروه تدوين شاخص‌هاى داورى برگزيدگان» تشكيل شده است تا معيارها و شاخص‌هاى داورى استاندارد را تدوين نمايد.

مهندس اسدى افزود: ساخت فيلم «دانشگاه صنعتى شريف در يك نگاه» در راستاى نمايش دستاوردهاى پژوهش و فناورى دانشگاه كه فرايند ساخت آن از هفته قبل در دانشگاه آغاز شده است و نسبت به تصويربردارى از تمامى مراكز پژوهشى دانشگاه اقدام خواهد شد، ساخت نمايشگاه مجازى دستاوردهاى پژوهش و فناورى دانشگاه با قابليت تكثير بر روى سى‌دى و ارايه بر روى وب سايت دانشگاه و با قابليت اضافه نمودن مداوم دستاوردهاى جديد فناورى دانشگاه، چاپ كتاب سال پژوهش و فناورى دانشگاه در راستاى معرفى تمامى پژوهشكده‌ها، قطب‌ها و مراكز علمى دانشگاه و معرفى بالغ بر ۵۰۰ طرح پژوهشى و فناور در آن كه با همكارى صميمانه تمامى اساتيد دانشگاه فراهم آمده است و برگزارى نمايشگاه‌هاى دانشكده‌اى در هر دانشكده با توجه به درخواست و توانمندى هر دانشكده از برنامه‌هاى هفته پژوهش و فناورى دانشگاه مى‌باشد.

اسدى با اشاره به تلاش دانشگاه در برگزارى هر چه با شكوه‌تر اين مراسم اضافه كرد: از برنامه‌هاى خاص اين هفته رونمايى از ۳ محصول برتر دانشگاه، ساخت و پخش مستند زندگى‌نامه يكى از اساتيد دانشگاه كه در راستاى تكريم مقام شامخ اساتيد پژوهش‌گر دانشگاه انجام خواهد شد و همچنين برگزارى ميزگرد تخصصى مرتبط با پژوهش و فناورى در دانشگاه همانند سال قبل مى‌باشد.