مرکز رشد شريف صفحه نخست

آغاز به كار نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش و فناورى و نمايشگاه ساخت ايران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار کشور، ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از امروز سوم دی تا ششم دی ماه در نمایشگاه بین المللی تهران دایر است.

این دو نمایشگاه با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

در این دوره از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار ۵۱ دانشگاه، ۱۵ پژوهشگاه، ۴۰ پارک علم و فناوری، ۷۹ مرکز رشد و ۱۴ موسسه تحقیقاتی دستاوردهای خود را عرضه کرده اند.

همچنین در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ۳۵۰ شرکت بیش از ۹ هزار محصول را ارائه می کنند.