مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت صندوق نوآورى از نمايشگاه تقاضاى ساخت و توليد ايرانى

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، دکتر علی وحدت در جلسه ای که با دبیرکل شورای عالی عتف داشت، حمایت این صندوق از نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی(تستا) که با هدف حمایت از ساخت و تولید داخلی کشور برگزار می شود را اعلام کرد.

وی ضمن استقبال از حضور در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی اظهار داشت: برگزاری چنین نمایشگاهی برای کمک به تولید و ساخت داخل اقدام ارزنده ای است ولی به شرطی که بتوانیم با تدبیر و شناسایی دقیق نیاز ، مشکل آن نیاز را بر طرف کنیم. مشکل اصلی در تدبیر و شناسایی دقیق نیازهای کشور است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در خصوص حمایت از طرح های برگزیده در نمایشگاه تستا افزود :مطمئنا طرح هایی که توجیه فنی و اقتصادی لازم را داشته باشند و نیاز بازار را برطرف کنند، صندوق از آنها حمایت خواهد کرد و تضمین مالی این طرح ها را بر عهده خواهد گرفت.

 وحدت درخصوص اختصاص گرنت ۲۵ میلیارد ریالی وزارت علوم برای حمایت قراردادهای منعقده یا سرمایه گذاری در نمایشگاه دستاوردهای هفته ملی پژوهش و فناوری گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی هم در صورت نیاز به مراکزی که گرنت از طرف وزارت علوم دریافت کرده اند و نیازمند حمایت بیشتر هستند، تسهیلاتی را برای تسریع در پروژه اختصاص خواهد داد.