مرکز رشد شريف صفحه نخست

ارائه خدمات جديد بيمه توسط استارت آپ ها / كاهش قيمت براى مردم

معاون علمی و فناوری با بیان اینکه قرار است بر اساس تفاهمنامه ای خدمات جدیدی توسط استارت آپ ها در فضای بیمه ای ارائه شود، گفت: بر این اساس استارت آپ ها به فضای بیمه ای وارد می شود.

 

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در آیین تبادل تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری و بیمه مرکزی که امروز در راستای سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان منعقد شد، گفت: یکی از حوزه هایی که معاونت علمی به آن ورود پیدا کرده بحث های بیمه ای است.

وی با بیان اینکه از چند سال پیش همکاری ها با بیمه مرکزی آغاز شده است، گفت: بر اساس تفاهم هایی که با بیمه مرکزی داریم بسترهای لازم برای شرکت دانش بنیان، نوآور و استارت آپ فراهم می شود تا بتوانند شرکت های صنعت بیمه برای نفوذ نوآوری وارد شوند.

وی تاکید کرد: خدمات بیمه، بیمه محصول، بیمه فروش و ... از جمله حوزه هایی هستند که شرکت های دانش بنیان می توانند با نوآوری برای ارائه خدمات جدید ورود پیدا کنند.

به گفته ستاری، این شرکت ها با نوآوری هایشان بازیگران جدیدی هستند که خدمات جدید ارائه می کنند تا دسترسی مردم را به خدمات بیمه ای افزایش و قیمت ها را برای مردم کاهش دهند.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام بازیگران سنتی را تحت الشعاع قرار می دهد گفت: امیدواریم بتوانیم زیرساخت های مناسبی برای ورود شرکت های دانش بنیان، نوآور و استارت آپ ها در صنعت بیمه فراهم کنیم.

ستاری در مورد تغییر و تحولات به واسطه نوآوری در بورس، بانک ها و ... گفت: این بازیگران سنتی اکنون علاقه مند هستند که خدمات جدیدی ارائه و در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به این تفاهم نامه که با بیمه مرکزی منعقد شد، گفت:بر اساس این توافقات قرار است سرویس های جدید بیمه ای در اختیار شرکت ها قرار بگیرد و همچنین استارت آپ ها به فضاهای بیمه ای وارد شوند که امیدواریم در اجرا موفق باشیم.