مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت از شركت هاى دانش بنيان راه برون رفت ريشه اى از مشكلات كشور

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در شرایط حساس کنونی، یکی از بنیادی ترین اقدامات برای سرعت بخشیدن به خودکفایی ملی و گذر از بحران، اعتماد و حمایت از شرکت های دانش بنیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر بهزاد سلطانی گفت: شناسایی، حمایت، نظارت و تسریع در رشد شرکت های دانش بنیان می تواند ضمن ارتقای سرعت دستیابی به فناوری های پایه و اساسی کشور، شرایط بسیار مناسبی را برای جلوگیری از خروج ارز و وابستگی به خارج و افزایش ضریب امید را فراهم آورد.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: وقتی دانش، تخصص، علم و انگیزه در قشر دانشگاهی کشور وجود دارد، تامین سرمایه و ارائه خدمات مالی-حمایتی می تواند بستر بسیار مناسبی در جهت شکوفایی این استعدادها ایجاد کند.

وی با بیان اینکه ۷۱درصد شرکتهای دانش بنیان از تسهیلات حمایتی  بهره مند شده اند، گفت: بر این اعتقادیم که حمایت از شرکت های دانش بنیان، ریشه های علم و اقتصاد کشور را تقویت می کند و با فعال تر شدن بخش خصوصی، زمینه های رشد ملی فراهم می شود.

وی گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز، صندوق نوآوری و شکوفایی اقدامات خود را در دو زمینه «افزایش میزان حمایت ها بر اساس افزایش نرخ ارز و نیازهای شرکت ها» و« بررسی ویژه پروژه های مورد نیاز کشور» تحکیم بخشیده است.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه از زمان آغاز به کار صندوق تاکنون هیچ یک از درخواست های شرکت های دانش بنیان به دلیل نبود منابع مالی رد نشده است، بیان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای ارائه خدمات مطمئن به شرکت های دانش بنیان، از دقیق ترین سازوکار های نظارتی و حمایتی استفاده کرده و شفافیت همه اقدامات صندوق، همواره با بررسی مستمر، دوره ای و دقیق توسط دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور تایید شده است.