مرکز رشد شريف صفحه نخست

جهت‌گيريهاى وزارت علوم در حوزه فناورى/ هدفمندسازى فناوريها

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، تبديل علم به ثروت، قدرت و امنيت، هدفمندسازى فناوريها، همكارى دانشگاه ها با جامعه و توسعه شركتهاى دانش بنيان را جهت گيريهاى وزارت علوم در حوزه فناورى اعلام كرد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر محمد مهدى نژاد نورى صبح روز سه شنبه در مراسم افتتاحيه مسابقات روباتيك خوارزمى و جام دانشگاه اميركبير، دهه حاضر را دهه پيشرفت و عدالت دانست و افزود: اين دهه، دهه اى است كه بخشى از اهداف چشم انداز 20 ساله كشور تحقق مى يابد. افق اين چشم انداز بر دستيابى به رتبه اول منطقه در علم و فناورى تاكيد دارد.

وى به بيان كاربردهاى روبات در توسعه صنايع و خدمات در كشور پرداخت و اضافه كرد: در حال حاضر در دنيا سندى تحت عنوان سند فناوريهاى همگرا تدوين شده است. در اين سند روباتيك يك فناورى همگرا است چرا كه طراحى و ساخت روبات با استفاده از فناوريهاى زيستى، نانو، فناورى اطلاعات و علوم روان شناختى اقدام به ساخت روبات هايى مى شود كه تكامل پذيرند، خود تعمير شونده هستند و قدرت خود تكثيرى دارند.

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم، به جهت گيريهاى وزارت علوم در حوزه فناورى اشاره كرد و افزود: وزارت علوم به دنبال تبديل علم به ثروت، قدرت و امنيت براى جامعه است اين وزارتخانه همچنين هدفمند سازى فناوريها را در دستور كار خود دارد.

وى توسعه شركتهاى دانش بنيان و همكارى دانشگاهها با جامعه را از ديگر جهت گيريهاى وزارت علوم ذكر كرد و ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه اميركبير قرار دادهاى بسيارى را منعقد كرده است كه انتظار مى رود با توجه به پتانسيل هاى دانشگاه ها همكاريهاى خود را با جامعه افزايش دهند.

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با تاكيد بر تقويت دانشگاه براى پرورش نخبگان در حوزه هاى مختلف فناورى، خاطر نشان كرد: بسيارى از كشورها مانند چين، مالزى، كره، آمريكا و كشورهاى اروپايى با تدوين يك راهبرد به پيشرفت هاى مورد نظر دست يافتند.

وى با بيان اينكه پاكستان با اين برنامه راهبردى به قابليت هاى نظامى و هسته اى دست يافته است، ياداور شد: هر كشورى كه اساس فعاليت هاى خود را فناوريهاى نوظهور قرار داده است، توانسته به جايگاه خوبى دست يابد.

مهدى نژاد با اشاره به نقش و جايگاه مسابقات و جشنواره هاى علمى در توسعه علمى كشور، گفت: اين مسابقات زمينه و بسترهاى مناسبى براى بروز خلاقيت و نوآورى را در كشور ايجاد مى كند و از آنجايى كه تئورى هاى علمى در سنين 15 تا 39 سالگى تدوين مى شود از اين رو برگزارى اين مسابقات مى تواند در شناسايى نخبگان به ما كمك كند.