مرکز رشد شريف صفحه نخست

سرمايه‌گذارى در«علم و فناورى و نخبه پرورى»ازاولويت‌هاى توسعه مطلوب است

New Page 1

حضرت آيت الله خامنه‌اى، رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار بيش از هزار نفر از نخبگان جوان علمى، سرمايه گذارى در عرصه «علم و فناورى و نخبه پرورى» را از اولويت‌هاى اساسى برنامه‌ريزى توسعه مطلوب خواندند و تشكيل چرخه كامل و بهم پيوسته انواع دانش هاى مورد نياز كشور را امرى ضرورى و زمينه ساز تحرك و پيشرفت پايان ناپذير در همه رشته هاى علمى دانستند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين ديدار ايشان، در نگاهى راهبردى، علم را تكيه گاه اصلى روند اقتدار مادى و معنوى كشور برشمردند و خاطرنشان كردند: جبران عقب ماندگى مزمن، تاريخى و تحميلى كشور در زمينه هاى علمى، نيازمند تلاش جدى و دوندگى بى وقفه هر ايرانى با شرف و همه مسئولان، نخبگان، دانشجويان و استادان است.

حضرت آيت الله خامنه‌اى، موفقيت‌هاى درخشان علمى در ده سال اخير را، نشان دهنده استعداد جوشان جوانان و باعث افزايش اميدوارى به آينده دانستند و افزودند: بايد اميدوارانه و بدون از دست دادن حتى يك لحظه، به توانايى‌هاى خود تكيه كنيم و با جديت و صميميت، به روند علمى كشور، شتاب دهيم.

رهبر انقلاب اسلامى، با يادآورى افتخار ايرانيان به پيشرفت‌هاى علمى در زمينه هاى هسته اى، سلول‌هاى بنيادى، نانو، فناورى زيست محيطى و ديگر عرصه ها، افزودند: براى تكميل و تعميم اين پيشرفتها به همه رشته ها، بايد يك چرخه و منظومه علمى به هم پيوسته ايجاد كنيم.

ايشان، تشكيل چرخه علمى از انواع دانشهاى مورد نياز كشور را موجب هم افزايى علمى و شتاب متقابل رشته‌هاى مختلف علوم برشمردند و افزودند: پيشرفت‌هاى مقطعى، موردى و متكى به اشخاص و گروه‌ها را بايد به همه رشته‌ها، توسعه دهيم و جريانى عام و پايان ناپذير از پيشرفت علم و فناورى را در همه عرصه ها بوجود آوريم.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اى، دستيابى به اين هدف بسيار مهم را نيازمند جهاد و مجاهدت بى وقفه علمى و توجه ويژه به نخبگان دانستند و افزودند: دانشگاه‌ها،«محيط زيست، شناسايى و پرورش نخبگان و استعدادهاى جوان» به شمار مى‌آيند و بنياد ملى نخبگان، رؤساى دانشگاه‌ها و مسئولان مرتبط با مراكز آموزش عالى، از اين منظر به دانشگاه‌ها توجه ويژه‌اى داشته باشند.

رهبر معظم انقلاب اسلامى، فراهم آوردن زمينه و امكانات سخت افزارى و نرم افزارى مورد نياز نخبگان را مهمترين راه حمايت از آنان خواندند و خاطرنشان كردند: نخبگان به دنبال كار و تلاش و ژرف نگرى و پيشرفت كشورند و بايد زمينه مناسب حركت را براى آنان فراهم كرد.

ايشان، نقشه جامع علمى را ترسيم كننده بخش مهمى از نيازهاى علمى كشور دانستند و با اشاره به ضرورت فعاليت نخبگان در مسير تأمين اين نيازها افزودند: فعاليت‌هايى كه نشان دهنده جسارت، اهتمام، اعتماد به نفس و بلندپروازى نخبگان است، حقيقتاً مطلوب و جذاب است.

حضرت آيت الله خامنه‌اى در اين ديدار علاوه بر تأكيد بر تشكيل چرخه بهم پيوسته علوم مورد نياز كشور، ايده مهم ديگرى را تحت عنوان ايجاد چرخه زنجيروار تبديل فكر و انديشه به محصولات تجارى مطرح كردند.

ايشان در همين بحث افزودند: بايد چرخه‌اى بوجود آوريم كه در آن ايده‌هاى ذهنى نخبگان و نابغه‌ها، به مراكز علمى تحويل شود تا پس از پرورش علمى اين ايده ها، نخبگان فناورى و صنعتى با كار و تلاش جدى، آنها را به محصولات صنعتى و غيرصنعتى تبديل كنند و دستگاه‌هاى ذيربط نيز زمينه توليد و تجارى كردن اين محصولات را فراهم سازند.

رهبر انقلاب اسلامى، تجارى سازى را، مهم دانستند و خاطرنشان كردند: يافته‌هاى علمى و صنعتى بايد بتوانند به شكل صحيح، توليد ثروت كنند و مسئولان دستگاه‌هاى ذيربط بايد از آغاز پروژه هاى علمى – صنعتى به فكر تجارى سازى باشند.

حضرت آيت الله خامنه‌اى پيشنهاد يكى از نخبگان را مبنى بر تشكيل نوع تازه اى از شركت‌هاى فعال در عرصه علمى و فناورى، مفيد دانستند و دولت را به مديريتى هوشمندانه در زمينه حمايت ويژه از اينگونه شركتها توصيه كردند.

ايشان، تشكيل حداقل يك پژوهشگاه در هر دانشگاه را كارى ضرورى و زمينه ساز رشد علمى و فعاليت بيشتر نخبگان برشمردند و خاطرنشان كردند: استفاده از استادان بازنشسته در اين پژوهشگاهها مى تواند حلقه وصل نسل جديد نخبگان و استادان قديمى و مجرب دانشگاه‌ها باشد.

رهبر انقلاب اسلامى، فعاليت‌هاى حمايتى از نخبگان و توجه ويژه به مسئله «نخبگان» را در سال‌هاى اخير، بسيار خوب و قابل تقدير ارزيابى كردند و با اشاره به تلاش بيشتر در اين زمينه افزودند: بايد به گونه‌اى عمل كرد كه پيچ و خم‌هاى رايج ادارى، شيرينى اين خدمات را بكام نخبگان تلخ نكند.

حضرت آيت الله خامنه‌اى، رصد و بررسى دائم نتايج سرمايه گذاريهاى انجام شده در مقوله نخبگان را ضرورى دانستند و افزودند: لازم است فعاليت‌ها و پيشرفت‌هاى علمى كشورهاى همسايه و اسلامى را نيز، دائماً رصد كرد و در برنامه ريزى‌ها و فعاليت‌ها مورد توجه قرار داد.

رهبر انقلاب اسلامى مبناى تأكيد جدى نظام اسلامى بر اهميت علم را محاسبه دقيق و تشخيص عميق خواندند و خاطرنشان كردند: تأكيد مداوم بر اهميت علم و پيشرفت علمى، از سر تعارف و تشريفات و احساسات كاذب و موسمى نيست؛ چراكه محاسبات دقيق نشان مى دهد علم و دانش، مبناى واقعى اقتدار مادى و معنوى هر كشور است و هر ملتى در اين رقابت عقب بماند مجبور به پيروى از ديگران است.

حضرت آيت الله خامنه‌اى هدف نظام اسلامى از پيشرفت علمى را مغاير با اهداف غربى ها خواندند و با اشاره به فجايع كشورهاى غربى در مسير پيشرفت علمى خود در مناطق مختلف جهان افزودند: هدف غرب از پيشرفت علمى، به دست آوردن ثروت بود و در اين مسير، در برخورد با ملت‌ها در شبه قاره هند، افريقا، شرق آسيا و امريكاى لاتين ذره اى اخلاق و ايمان و حقوق مردم را رعايت نكردند.

ايشان، توسعه ستم‌گرى، ايجاد شكاف طبقاتى، بى توجهى به حقوق اساسى ملت‌ها را از جمله نتايج هدف گذارى ناصحيح علم در غرب خواندند و افزودند: در اسلام، تزكيه قبل از علم قرار دارد؛ چرا كه اگر تزكيه و تربيت انسانى نباشد، علم به ابزارى براى خباثت و جنايت تبديل مى شود.

ايشان، هدف اصلى جمهورى اسلامى را براى دستيابى به پيشرفت علم و فناورى، توسعه فضايل انسانى و دفاع حقيقى از حقوق انسان دانستند و تأكيد كردند: ما علم را براى دستيابى به اقتدار حقيقى و برافراشتن پرچم عدالت و انسانيت در جهان دنبال مى كنيم تا بتوانيم ضمن حمايت از مظلوم، در مقابل ظلم و جور ستمگران و سلطه جويان ايستادگى كنيم.

رهبر انقلاب اسلامى در پايان سخنانشان افزودند: نخبگان علمى كشور، دانشجويان، استادان، مسئولان و آحاد ايرانيان، راه جديدى را در عرصه هدف گذارى براى پيشرفت علمى مى گشايند و با دستيابى به اقتدار علمى به عنوان مبناى اقتدار مادى و معنوى، پرچم پرافتخار ارزش‌هاى اسلامى را در جهان برمى افرازند.

در ابتداى اين ديدار دكتر حسين ميرزايى استاديار جامعه شناسى و برگزيده جشنواره خوارزمى و فارابى، آيت الله قره قانى فارغ التحصيل دكتراى مهندسى مكانيك و رتبه اول المپياد دانش آموزى در سال 81 – سارا دادرس دانشجوى كارشناسى ارشد مهندسى برق دانشگاه تربيت مدرس و دانش آموخته رتبه اول در سال 89 – دكتر حسينيان رتبه سوم المپياد شيمى و عضو مركز تحقيقات سرطان جهاد دانشگاهى – دكتر محمدرضا واعظى استاديار رشته مهندسى مواد و دانش آموخته رتبه اول در سال 89 – محمدجواد حاجى احمدى برگزيده المپياد شيمى در سال 87 و دانشجوى كارشناسى ارشد رشته برق در دانشگاه صنعتى اصفهان و اميرمسعود فريدى زاد دانشجوى كارشناسى ارشد طراحى صنعتى و رتبه دوم المپياد دانشجويى طراحى صنعتى – به بيان ديدگاه‌ها و نظريات خود درخصوص مسائل علمى و دانشگاهى و همچنين بيان نتايج برخى كميته هاى تخصصى هم انديشى نخبگان جوان پرداختند.

مهمترين محورهاى مطالبى كه اين نخبگان جوان بيان كردند عبارت است از:

- ضرورت توجه بيشتر به علوم انسانى و محققان اين رشته به منظور توليد نظريه هاى زيست بومى

-اهميت تأسيس پايگاه جامع داده هاى اجتماعى و فرهنگى كشور براى رشته هاى علوم اجتماعى

-ايجاد فضاى مناسب و بازتر در دانشگاه‌ها و زمينه سازى براى بيان ديدگاه‌هاى مختلف

-تناسب نداشتن تعداد اساتيد و دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلى و ضعف پژوهشى برخى اساتيد

-استفاده از اساتيد جوان و آشنا با علوم و پيشرفت‌هاى روز در دانشگاه‌ها

- هدايت پروژه هاى مقاطع تحصيلات تكميلى به سمت بخش صنعت و نيازهاى عملى و صنعتى

-لزوم تغيير نگاه سنتى به بانوان و استفاده علمى و غيرشعارى از توان مديريت و علمى آنان در سطوح بالا

-ارائه تسهيلات به بانوان براى ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلى در داخل

- حمايت از تأسيس مركز خاورميانه‌اى سرطان در جهاد دانشگاهى

-ايجاد بسترهاى لازم براى تحقيق در عرصه هاى جديد پزشكى در ليزر و ژنتيك

-توجه بيش از پيش به كيفيت مقالات و كارهاى پژوهشى و هدايت آن به سوى تحقيقات كاربردى

-ترويج چاپ مقالات علمى در مجلات معتبر داخلى

-لزوم نظارت جدى بر نحوه هزينه بودجه هاى تحقيقاتى

-اولويت دادن به اخلاق علمى در تدوين شاخص هاى پژوهش

- رورت وجود ارزيابى علمى دائمى براى اساتيد دانشگاهها و مراكز علمى

- چالاك شدن ساختار شورايعالى انقلاب فرهنگى به منظور تأثيرگذارى جدى تر

-اهميت تدوين آيين نامه و چارچوبهاى كرسى هاى آزادانديشى در دانشگاهها

- و عملى كردن وعده هاى داده شده و مصوبات دولت براى حمايت از نخبگان

در اين ديدار دكتر سلطانخواه معاون علمى و فناورى رئيس جمهور و رئيس بنياد ملى نخبگان گزارشى از عملكرد يكساله اين بنياد بيان كرد و با اشاره به قانونمند سازى حمايتهاى بنياد از همه اقشار و اصناف نخبگان و استعدادهاى برتر و تدوين و بازنگرى آيين نامه هاى مرتبط گفت: بنياد ملى نخبگان در سه بخش فرهنگى، حمايت و پشتيبانى، و توسعه اى و ارتباطى از نخبگان، حمايت مادى و معنوى مى كند و با توسعه دفاتر استانى در 19 مركز براى ايجاد فرصت برابر براى تمام نخبگان تلاش مى كند.

دكتر سلطانخواه حمايت از شركت‌ها و تعاونى هاى دانش بنيان، تجارى سازى فناورى و تكميل حلقه هاى نوآورى را از ديگر اقدامات بنياد ملى نخبگان برشمرد و افزود: براى شناسايى، هدايت و شكوفايى استعدادهاى دانش آموزان برتر در سراسر كشور طرح شهاب با همكارى آموزش و پرورش تدوين شده كه مراحل اجرايى آن در حال طى شدن است.