مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم: اعطاى وام بى‌بهره به فناوران كشور

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم، تحقيقات و فناورى از طى مراحل تدوين آيين‌نامه صندوق نوآورى و شكوفايى در كشور خبر داد.

به گزارش برگزارى دانشجويان ايران(ايسنا) دكتر«محمدمهدى نژادنورى» معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در همايش نقش پارك‌هاى علم و فناورى در توسعه شركت‌هاى دانش بنيان در شيراز، افزود: آيين‌نامه صندوق براى پرداخت 3 نوع وام بلاعوض، خطرپذير و بدون بهره فارغ از وثيقه، در حال تدوين و تصويب است كه در اختيار فعالان پارك‌هاى علم و فناورى قرار مى‌گيرد.

وى همچنين، لزوم تغيير رويكرد اساتيد دانشگاه‌ها به سمت توسعه فعاليت‌هاى اجتماعى را خواستار شد و افزود: ‌از اين پس ملاك ارزيابى استادان در شرايط آموزش، پژوهش و همكارى با جامعه براى رفع نيازهاى كشور تغيير مى‌كند. معاون وزير علوم سپس با اشاره فعاليت پاركهاى علم و فناورى در كشور گفت:‌ آن‌چه كه در مورد پارك‌هاى علم و فناورى طى چند سال گذشته در ايران رخ داده، همچون دانشگاه‌ها، ‌نسخه‌بردارى از غرب است و چندان بومى ايران نيست.

وى ادامه داد:‌ برخى از دانشگاه‌هاى كشور در سرنوشت جامعه مؤثر نيستند و به نياز كشور پاسخ نمى‌دهند و تنها به يك آموزشگاه بزرگ تبديل شده‌اند و اين با مدرسه‌اى از نوع نظاميه كه در فرهنگ ايرانى وجود دارد،‌ متفاوت است. مهدى‌نژاد با تأكيد بر لزوم ايجاد دانشگاه‌هاى تمدن ساز در كشور خاطرنشان كرد:‌ پارك‌هاى علم و فناورى، مراكز ويژه علم و فناورى و اخيراً هم شركت‌هاى دانش بنيان نمونه‌هايى از مدل غربى هستند كه البته همگى فطرت يكسان و وجه مشتركى دارند، ‌بنابراين بايد فطرت پارك‌ها را درك كنيم.

وى بيان كرد:‌ در چنين شرايطى هنوز براى دانشگاه‌ صنعتى اصفهان درك نشده كه شهرك تحقيقاتى اصفهان، رقيب است يا رفيق؟ معاون وزير علوم با بيان اين‌كه پارك‌هاى علم و فناورى، قرار بود زنجيره علم و فناورى را كامل كنند، ادامه داد:‌ علم هدفمند براى برداشتن گام‌هاى بعدى ضرورت اصلى توسعه كشور است، اما گام‌هاى بعدى به سختى برداشته مى‌شود.

وى تاكيد كرد:‌ در پارك‌هاى علم و فناورى به جاى تحقيقات،‌ اولويت بايد توليد فناورى باشد و بيش از هر چيز بايد تأثير آن‌ها را در توسعه فناورى و تكنولوژى كشور جويا شويم. مهدى‌نژادنورى خاطرنشان كرد:‌ دانشگاه آب پشت سد است، اما پارك‌هاى علم و فناورى ژنراتورى هستند كه قرار است آب سدها را به برق تبديل كند.

وى آن‌چه را كه تا كنون در پارك‌هاى علم و فناورى كشور رخ داده، تمرينى براى آغاز كار و جهش علمى كشور دانست و افزود:‌ هم اكنون 13 پارك علم و فناورى خوب در كشور وجود دارد كه خود را براى كار و جهش فناورى در كشور آماده مى‌كنند. به گزارش ايسنا مهدى نژاد نورى با اشاره به تصويب لايحه حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان، اظهار كرد:‌ با تدوين اجرايى آيين‌نامه شركت‌هاى دانش بنيان ، شاهد توسعه كمى و كيفى اين شركت‌ها و نقش آن‌ها در افزايش توليد ناخالص ملى خواهيم بود.

وى افزود: در 4 سال آينده انتظار داريم دستاوردهاى فوق ا‌لعاده‌اى از شركت‌هاى دانش بنيان در شكست تحريم‌ها و حضور در بازارهاى داخلى و خارجى داشته باشيم.