مرکز رشد شريف صفحه نخست

كدام واحدهاى پارك‌هاى علم‌ و فناورى از پرداخت ماليات معافند

قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان در بخش معافیتهای مالیاتی، استثنایی را برای برخی واحدهای مستقر در «پارکهای علم‌وفناوری» و در راستای رشد و بسط فعالیتهای این حوزه قائل شده است که شاید مانند شرکتهای دانش‌بنیان، چندان یادی از آنها نشده باشد.

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا این شرکتها (دانش‌بنیانها) که اغلب شرکت یا مؤسسه‌ای خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط شکل گرفته‌اند، زیر چتر حمایتهای قانونی برای رشد و توسعه بیشتر قرار گیرند.

یکی از موارد حمایتی قانون مذکور که جزو یکی از شاخص‌ترین پیشنهادات حمایتی برای دانش‌بنیانها است، «معافیتها و حمایتهای مالیاتی» است و شرکتهایی که بتوانند نشان دانش‌بنیانی را از « کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» کسب کنند، قادر به استفاده از شرایط معافیت مالیاتی خواهند بود.

اما یکی از نکات قابل توجه و نگاه توسعه‌محور این نوع حمایت، به مصوبات بعدی که نقش تکمیل کنندگی برای «معافیتها و حمایتهای مالیاتی» دارد را شامل می‌شود.

هیئت وزیران بهمن ماه سال 1394 به پیشنهاد مورخ 1394/5/3 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به بسط خدمات این نوع حمایت کرد.

بر این اساس، «معافیت مالیاتی بر حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری» تصویب شد.

متن مصوبه مذکور به این شرح است:

«واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم‌وفناوری و شهرکهای فناوری نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.»

بر این اساس، تشخیص فعالیت مرتبط با مأموریت واحدهای یاد شده و کارکنان یاد شده و شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده 9 قانون با مدیریت پارک علم‌وفناوری است.

به گزارش تسنیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید«اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود.»

بنابراین قانون در حوزه دانش‌بنیانها استثایی را قائل شده و علاوه بر شرکتهای مستقر در پارکهای علم‌وفناوری، کارکنان واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی آنها را نیز مشمول معافیت مالیات بر درآمد کرده است.