مرکز رشد شريف صفحه نخست

آغاز به كار رسمى مركز حمايت و توسعه فناورى دانشجويى طلوع در دانشگاه شريف

مركز حمايت و توسعه فناورى دانشجويى طلوع با هدف ايجاد هسته‌هاى دانش‌بنيان به عنوان پايه‌هاى اوليه شركت‌هاى دانش‌بنيان در دانشگاه ايجاد شد.

مهندس على آرام رييس مركز حمايت و توسعه فناورى دانشجويى طلوع در اين باره گفت: در راستاى عمل به توصيه مقام معظم رهبرى مبنى بر فراهم آوردن زمينه مشاركت دانشجويان در انجام فعاليت‌هاى پژوهشى و در راستاى اجراى جزء 11 بند ب ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناورى (مصوب 18/5/1383) به منظور استفاده از نيروهاى جوان و خلاق در عرصه پژوهش و سرعت بخشيدن به فعاليت‌هاى پژوهشى كشور، مركز حمايت و توسعه فناورى دانشجويى طلوع، مطابق با نيازهاى دانشگاه به صورت رسمى فعاليت خود را آغاز نمود.

لازم به ذكر است اين مركز به صورت آزمايشى از بهار 88 فعاليت خود را آغاز نموده بود كه با تصويب در آخرين شوراى پژوهشى دانشگاه در تابستان 89، رسميت يافت.

مهندس آرام گفت: پر‌رنگ كردن نقش دانشجويان در فعاليت‌هاى پژوهشى در دانشگاه‌ها، ايجاد هسته‌هاى دانش‌بنيان به عنوان پايه‌هاى اوليه شركت‌هاى دانش‌بنيان، حمايت از فعاليت‌هاى پژوهشى ترويجى (كنفرانس‌هاى پژوهشى، مسابقات دانشجويى و ...) در سطح دانشگاه،كمك به تجارى‌سازى يافته‌هاى پژوهشى دانشجويان و انجام پروژه‌هاى پژوهشى مورد نياز صنعت در هسته‌هاى پژوهشى داخل دانشگاه از ماموريت‌هاى اصلى اين مركز مى باشند.

وى ادامه داد: تاكنون هسته‌هاى خدمات فنى نانو، احتراق،‌ مديريت پساندهاى شيميايى، خوردگى و چند هسته پژوهشى ديگر در مركز حمايت و توسعه فناورى دانشجويى طلوع مشغول به فعاليت شده اند و به جز موارد فوق، مركز طلوع به عنوان رابط ميان دانشگاه صنعتى شريف و بنياد نخبگان نيروهاى مسلح، كار معرفى دانشجويان تحصيلات تكميلى دانشگاه براى بهره‌مندى از خدمات كاهش دوره خدمت سربازى را نيز به عهده دارد. آدرس سايت مركز tolou-tdi.ir مي باشد.