مرکز رشد شريف صفحه نخست

اختصاص بيش از 2 هزار ميليارد تومان به شركت‌هاى دانش‌بنيان حوزه بهداشت‌ودرمان

شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نخستین حوزه دریافت‌کننده تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت یازدهم بودند.

به گزارش ایسنا، شرکت‌های حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارائه بیش از 734 طرح،  2 هزار و 178 میلیارد تومان از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی را به خود اختصاص دادند.

این شرکت‌ها در عرصه صادرات به کشورهای مختلف و حتی کشورهای پیشرفته موفق شده‌اند با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شده و در عرصه‌های مختلف بویژه در عرصه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یابند.

فعالیت در حوزه فناوری‌های زیستی با بیش از 484 طرح در حوزه تجهیزات پیشرفته، در حوزه ساخت، تولید و آزمایشگاه با بیش از 332 طرح، داروهای پیشرفته با 192 طرح، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی با 58 طرح بخش‌هایی از طرح‌های مرتبط با حوزه پزشکی را به خود اختصاص داده‌اند.

انواع تسهیلات ارائه شده به حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل قرض‌الحسنه، تسهیلات کوتاه مدت، طرح‌هایی در مرحله توسعه فناوری، طرح‌های قبل از تولید صنعتی، کمک، مشارکت، سرمایه در گردش و تسهیلات است.

از مجموع شرکت‌های دانش بنیان ارائه کننده طرح در حوزه یاد شده 9 درصد دانش‌بنیان صنعتی، 23 درصد دانش‌بنیان تولیدی و 68 درصد دانش‌بنیان نوپا هستند.