مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت از ۲۰ پروژه در حوزه سلامت توسط معاونت علمى و فناورى

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون از ۲۰ پروژه حوزه سلامت در قالب طرح کلان ملی حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مطالعه، شناسایی و مشارکت فعال در زمینه تعریف و تدوین طرح های کلان ملی فناوری و نوآوری با همکاری نهادها و سازمانهای ذیربط بر اساس نیازها و اولویت های اساسی و راهبردی کشور است که این کار در مرکز طرح های کلان ملی فناوری پیگیری می شود.

حمایت از این طرحها، با توجه به آثار آنها در تولید، خودکفایی و اشتغالزایی یکی از ابزارهای مهم در تحقق اقتصاد دانش بنیان به شمار می رود.

در این میان طرح ها و پروژه ها تعریف شده و مورد حمایت معاونت علمی در حوزه سلامت یکی از اصلی ترین اقدامات مرکز طرح های کلان ملی فناوری معاونت علمی است که فقط در طی سال گذشته ۲۱ طرح و پروژه در این زمینه در مرکز مورد حمایت قرار گرفت.

برخی از طرح های ملی فناوری حوزه سلامت مورد حمایت در سال ۹۵ شامل تجهیز و راه اندازی مرکز غربالگری بیماری های متابولیک برای نوزادان، تولید لارو مگس برای زخم های دیابتی، تولید ماده اولیه داروی Sofosbuvir ، ساخت ۵ دستگاه درمان ترکیبی، ساخت ۵ دستگاه الکتروکاردیوگراف ۱۲ کاناله، پنس نمونه برداری از بافت بدن، تولید صنعتی ماده اولیه دارویی Adapalen و ساخت دستگاه تست و کالیبراسیون پرکاربرد در حوزه تجهیزات پزشکی می شود.

ساخت سیستم پروتز عصبی پاراواک، ساخت دستگاه اکسیژن ساز قابل حمل خانگی و طراحی و ساخت دستگاه مانیتور علایم حیاتی با قابلیت سوییچ به سیستم پکس بیمارستانی، دستگاه برش نگاری با نشر پوزیترون مخصوص تصویربرداری از حیوانات کوچک، دستگاه نوار مغزی ۶۴ کاناله مجهز به سیستم پایش عملکرد اعصاب و ساخت دستگاه نوار قلب تک کاناله همراه نیز از دیگر طرح های ملی فناورانه حوزه سلامت هستند که سال گذشته مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت.