مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى فن بازار كامل و استاندارد در نمايشگاه ملى هفته پژوهش و فناورى 95

دكتر مجيد متقي طلب، رئيس پارك علم و فناوري گيلان و دبيرهفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار جمهوري اسلامي ايران در نشست  دبيران شوراي هماهنگي روابط عمومي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و فناوري مناطق ده گانه كشور اعلام كرد: با تمهيداتي كه در برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري امسال اعمال شده است ، يك فن بازار كامل و استاندارد در هفته پژوهش و فناوري برقرار مي شود . 

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، در اين نشست دكتر متقي طلب با بيان اينكه تمامي طرح ها و محصولات ارائه شده توسط دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و فناوري در هفته پژوهش و فناوري امسال توسط سامانه ايران تك هاب مميزي مي شود ، اظهار داشت : همين امر موجب ارتقاي كيفيت نمايشگاه شده و توجه دانشمندان خارجي را نيز براي شركت در اين نمايشگاه به خود جلب كرده است.

وي با بيان اينكه تا كنون تعداد 1900 طرح و فناوري به اين سامانه ارائه شده است ، گفت : روابط عمومي دانشگاه ها ، مراكز پژوهشي و فناوري بايد به ما كمك كنند تامراكز علمي كشور طرح هاي آماده تجاري سازي شان را به ما اعلام كنند تا در نمايشگاه مطرح شده و با بخش صنعت و سرمايه گزاران براي توليد انبوه محصول همكاري لازم صورت گيرد.

دكتر متقي طلب با بيان اينكه مراكز آموزش عالي كشور تا 30 آبان براي ارائه محصولات و طرح هاي خود به منظور ثبت درسامانه ايران تك هاب فرصت دارند ، گفت : در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فن بازارجمهوري اسلامي ايران امسال فضاي مناسبي براي رو نمايي از طرح هاي برتر در نظر گرفته شده است و هر دانشگاه ،مركز پژوهشي و فناوري مي تواند يك طرح برتر خود را در اين مكان رونمايي كند .

وي با بيان اينكه در نمايشگاه امسال فضايي در حدود 1100 متر مربع براي استقرار مراكز بورس ، مالي و تامين قرار داد در نظر گرفته شده است ، گفت :  با وزارت خانه ها ، مراكز صنعتي و صاحبان صنايع هماهنگي شده تا نيازهاي پژوهشي خود را در نمايشگاه ارائه كنند تا در بازديد پژوهشگران دانشگاهي و مراكز پژوهشي ، اين نياز ها به عنوان سوژه هاي پژوهشي مورد نياز كشور مورد بررسي قرار گيرند. 

دبيرهفدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار جمهوري اسلامي ايران در پايان سخنان خود از حضور نمايندگان 11 كشور اسلامي در نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري امسال خبر داد و گفت : اين كشورها براي شركت در اجلاس شبكه پارك هاي علم و فناوري كشورهاي اسلامي به ايران مي آيند و ما برنامه آنها را به گونه اي تنظيم كرده ايم تا بتوانند به مدت دو روز در نمايشگاه حضور داشته باشند.