مرکز رشد شريف صفحه نخست

تمديد مهلت ثبت فناورى‌ها در سامانه ارزيابى فناورى (سافا) تا 30 آبان 1395

دبيرخانه نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار ازتمديد مهلت  ثبت فناوري‌ها در سامانه ارزيابي فناوري (سافا) خبر داد
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، دبيرخانه نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازاراعلام كرد: باتوجه به تقاضاي مكرر دانشگاه ها، مراكز علمي و پژوهشي، اجرايي، صنعتي، پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد، مهلت ثبت فناوري ها در سامانه ارزيابي فناوري حداكثر تا 30 آبان 95 تمديد شد. اين زمان به هيچ عنوان مجددا تمديد نخواهد شد .

نشانی سامانه سافا جهت ثبت فناوری: irantechhub.ir