مرکز رشد شريف صفحه نخست

برنامه‌‌ريزى براى افزايش مجتمع‌هاى فناورى در كنار دانشگاه‌ها

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: مجتمع‌های فناوری در کنار دانشگاه‌های صنعتی شریف و تربیت مدرس به شرکت‌های دانش‌بنیان این دانشگاه‌ها واگذار شده است و افزایش این مجتمع‌ها را در دستور کار داریم.

بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: مجتمع فناوری با تجمیع حداقل 10 شرکت دانش‌بنیان ایجاد می‌شود به این صورت که دفاتر کاری به شکل اجاره به شرط تملیک به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌شود و این شرکت‌ها باید 30 درصد ارزش ملک را به عنوان پیش‌پرداخت بپردازند.

وی افزود: مجتمع‌های فناوری برای ایجاد نماد و فرهنگ معماری جدید در سطح استان‌های کشور راه‌اندازی شده‌اند.

سلطانی گفت: تاکنون 4 ساختمان خریداری شده و ساختمان‌هایی در کنار دانشگاه‌های شریف و تربیت مدرس به شرکت‌های دانش‌بنیان این دانشگاه‌ها واگذار شده است.

به گفته وی، راه اندازی 7 مجتمع فناوری مصوب شده و درخواست 4 مجتمع فناوری نیز در دست بررسی است.

سلطانی اظهار داشت: مجتمع شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز برای ارائه خدمات نوین متناسب با نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و به عنوان مرکز خدمت‌رسانی یکپارچه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است.