مرکز رشد شريف صفحه نخست

گردش مالى 1800 ميليارد تومانى كشور در حوزه علم و فناورى

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: سال گذشته گردش مالی کشور در حوزه علم و فناوری نزدیک به 1800 میلیارد تومان بود.

به گزارش ایسنا، دکتر احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم در حاشیه چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اگر ما نظام آموزشی هماهنگ با زیرساخت‌ها و ابزار و ارکان لازم در این زمینه را داشته باشیم،  دانشگاه به طور قطع می‌تواند نقش اصلی را در  پیشرفت و توسعه علمی کشور داشته باشد، اظهار کرد: برای مثال اگر ما می‌گوییم دانشگاهی کارآفرین باشد یعنی باید بتوانیم زمینه ارتباط با صنعت را برای آن فراهم کنیم.

وی افزود: در واقع باید آزمایشگاه‌های خوبی را راه‌اندازی کنیم همچنین لازم است امکانات لازم را برای سرمایه‌گذاری و توسعه مراکز نوآوری و رشد، ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد ارتباط بین این مجموعه‌ها با تحصیلات تکمیلی فراهم کنیم.

احمدی ادامه داد: 4.8 میلیون جمعیت دانشجویی داریم که اگر بتوانیم آنها را به ظرفیت و توانمندی علمی خوبی برسانیم قطعاً این دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی می‌توانند اشتغال مناسبی داشته باشند.

وی افزود: چیزی حدود 10 برابر ارزش افزوده سرمایه‌ای که ما برای مراکز رشد اختصاص می‌دهیم، چیزی حدود 110 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای کارهای علم و فناوری است.

معاون پژوهش وزیر علوم تصریح کرد: گردش مالی ما در این حوزه طی سال گذشته 1800 میلیارد تومان بوده است یعنی بیش از 10 تا 12 برابر ارزش افزوده حاصل شده است.

وی افزود: همین سرمایه‌گذاری موجب اشتغال و ایجاد نشاط خواهد شد. در حال حاضر وزارت علوم به دنبال این است که با توسعه مراکز رشد با ماموریت‌گرا کردن تحصیلات تکمیلی، ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی و با تغییر محتوای آموزشی فضای مناسب را برای کسب و کار ایجاد کنیم.

احمدی با بیان اینکه در حال حاضر باید توانایی دانشگاه را با کشش بازار هماهنگ کنیم، گفت: باید فضای دانشگاه را در این جهت تقویت کنیم البته در حال حاضر وضعیت نسبت به سابق بهتر است ولی در واقع با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی ادامه داد: در حقیقت انتظار ما این است که سفارشات مستقیم و زیادی را به شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم. شرکت‌های دانش‌بنیان در حال حاضر گسترش خوبی پیدا کردند و در پارک‌های علم و فناوری حدود چهار هزار و 400 شرکت دانش‌بنیان داریم که تعداد قابل توجهی از آنها در سطوح قابل قبولی از فناوری هستند. اگر این شرکت‌ها تقاضای مناسبی برای این شرکت‌ها وجود نداشته باشد بسیاری از این شرکت‌ها مشکل کم بودن ارائه سفارشات را دارند که البته تاکید ما این است که خود را محدود داخل کشور نکنند و از محدوده کشور خارج شوند و فعالیت خود را به منطقه و دنیا توسعه دهند و وارد صحنه بین‌المللی شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح کرد: هنوز ابتدای کار هستیم اما همه اینها منوط به این است که صنعت ما سفارش متناسب با عرصه پژوهشی این شرکت‌ها را در دستور کار قرار دهد.