مرکز رشد شريف صفحه نخست

اجراى قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان تا سال 1390

معاون پژوهشى وزارت علوم گفت: طى بررسى‌هاى انجام شده در جلسه امروز كميسيون دائمى شوراى عتف، قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان پس از تصويب در سال 90 اجرايى مى شود.

به گزارش «شبكه خبر دانشجو»، دكتر مهدى نژاد نورى، در حاشيه برگزارى چهل و پنجمين جلسه كميسيون دائمى شوراى عتف در وزارت علوم، تحقيقات و فناورى اظهار داشت: در جلسه امروز اقدامات اجرايى حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان به بررسى اعضاء رسيد و طى سه ماه آينده اساسنامه صندوق تدوين مى شود.

وى با بيان اينكه قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان در سال 90 اجرايى مى شود، افزود: اجرايى اين قانون نقطه عطفى در سرعت و پيشرفت علم و فناورى كشور به شمار مى رود.

معاون پژوهشى وزارت علوم خاطرنشان كرد: در جلسه امروز همچنين براى اجراى بهتر قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان شوراى عتف كارگروه‌هايى براى تهيه آئين نامه‌هاى مختلف اين قانون تشكيل مى شود.

مهدى نژاد نورى با بيان اينكه در جلسه امروز كميسيون دائمى شوراى عتف، سند توسعه علم و فناورى كشور در حوزه هوا فضا، مورد بررسى قرار گرفت، افزود: بخش راهبردى اين سند برعهده شوراى عالى عتف مى باشد كه قرار است تا دو هفته آينده اصلاحيه‌هاى لازم توسط اعضا بر اين سند انجام گيرد.

وى اضافه كرد: در نطق پيش از دستور اين جلسه بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار اساتيد دانشگاهى مورد تاييد و تجزيه و تحليل قرار گرفت.

معاون پژوهشى وزارت علوم با اشاره به اينكه جلسات شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى در سال چهار بار بايد تشكيل شود، افزود: در قانون پيش بينى شده است كه وزير علوم، نايب رئيس شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى باشد كه اين امر مشكلات مربوط به تشكيلات جلسات شورا را رفع مى كند.

مهدى نژاد نورى در پايان خاطرنشان كرد: قرار است بعد از پايان ماه مبارك رمضان جلسه شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى برگزار شود.