مرکز رشد شريف صفحه نخست

شرايط بازپرداخت وام شركتهاى دانش بنيان / دوره تنفس ۵ سال است

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص دوره تنفس بازپرداخت وام شرکت های دانش بنیان گفت: دوره تنفس شرکت ها بر اساس ورود محصول به بازار و سودآوری آنهاست؛ بعد از آن بازپرداخت وام آغاز می شود.

بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتراض برخی شرکت های دانش بنیان به کوتاه بودن دوره تنفس بازگشت سرمایه به صندوق گفت: زمانیکه شرکت های دانش بنیان طرح خود را برای اخذ وام به صندوق نواوری و شکوفایی می آورند، می توانیم دوره تنفس آنها را بر اساس برنامه ای که دارند، مشخص کنیم.

وی با بیان اینکه دوره تنفس شرکتها به زمان پایان طرح و سوداوری آن وابسته است و متناسب با آن دوره تنفس تعیین می شود، اظهار داشت:  در واقع دوره تنفس یا مدت زمان بازگشت سرمایه ای که شرکت ها از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کرده اند به مدت زمان ورود محصول همان شرکت به بازار بستگی دارد.

وی با بیان اینکه دولت برای صندوق نوآوری و شکوفایی سقف بازپرداخت مشخص کرده است، عنوان کرد: هر طرحی از هر شرکتی نمی تواند بیش از ۵ سال زمان داشته باشد تا محصول خود را وارد بازار کند و این بدان معناست که شرکت های دانش بنیان نمی توانند بیش از ۵ سال دوره تنفس برای بازپرداخت وام داشته باشند.

سلطانی با بیان اینکه دوره تنفس مرسوم دنیا ۶ ماه تا یک سال است، گفت: شاید یک طرحی در مدت زمان ۳ ماهه به مرحله سودآوری برسد بنابراین دوره تنفسی که برای آن مشخص می شود بر اساس همین ۳ ماه است.

به گفته وی، بعد از اتمام طرح و ورود آن به بازار و مرحله سود آوری دوره تنفس تعیین می شود تا بازار خود را پیدا کند؛ محصول خود را توزیع کند و بفروشد؛ بعد از این دوره که سودآوری طرح آغاز شد باید وامی که از سوی صندوق دریافت کرده است را برگرداند.

وی با بیان اینکه همیشه شرکت های دانش بنیان انتظار دارند که دوره تنفس طولانی تر باشد، اظهار داشت: دولت تعیین کرده است که یک طرح نمی تواند بیش از ۵ سال طول بکشد؛ درواقع برای چنین طرح هایی دوسال تنفس و ۳ سال بازپرداخت در نظر گرفته می شود.