مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون علمى رئيس جمهور: اشتغالزايى دانش بنيانى‌ها بيشتر از زودبازده‌ها

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه اشتغالزايى تعاونيهاى دانش بنيان از طرحهاى زودبازده بيشتر است، گفت: دهه 90 را بايد دهه تبديل دانش به اشتغال ، خدمات و توليد بناميم.

به گزارش خبرگزارى مهر، نسرين سلطانخواه عصر روز سه شنبه در همايش توانمندسازى تعاونى هاى دانش بنيان در تهران با اشاره به تفاهم نامه اى كه بين معاونت علمى و فناورى رئيس جمهور و وزارت تعاون در 15 ارديبهشت سال جارى منعقد شده بود، گفت: خوشبختانه امروز شاهد به ثمر رسيدن آن تفاهم نامه در زمينه ايجاد تعاونى هاى دانش بنيان در كشور هستيم .

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور با اشاره به شكل گيرى اساسنامه شركتهاى تعاونى دانش بنيان و تصويب حمايت از آن، اظهار داشت: در حال حاضر براى عملياتى شدن مفاد تفاهم نامه اقدامات خوبى صورت گرفته است. وى دهه 70 را دهه توسعه آموزش عالى و تربيت نيروى متخصص دانست، از دهه 80 به عنوان توسعه پژوهش ياد كرد و اظهارداشت: دهه 90 را بايد دهه تبديل دانش به اشتغال ، خدمات و توليد بدانيم به نحوى كه در اين دهه دانش و فناروى بايد پايه و اساس كار قرار گيرد.

سلطانخواه قرار گرفتن كسب و كار و اقتصاد در پايه دانش بنيان را تشكيل دهنده چرخهاى اصلى توسعه كشور دانست و افزود: بايد تلاش شود امكان اشتغال دانش بنيان در بخش غير دولتى و خصوصى فراهم شود، بنابراين توجه اصلى اشتغال بايد كسب درآمد باشد. معاون علمى و فناورى رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه بين معنويت انسان و اشتغال ارتباط وجود دارد به نحوى كه آموزه هاى دينى ما مى گويد محل خروج ايمان دروازه هاى فقر است ، گفت: پس بايد اشتغال دانش بنيان را در كشور توسعه دهيم. سلطانخواه وظيفه ايجاد اشتغال را در كشور مربوط به بخشهاى مختلف دانست و سهمى را نيز براى معاونت علمى فناورى رئيس جمهور و بنياد علمى نخبگان قائل شد و افزود: تعاونى هاى دانش بنيان بايد زمينه ايجاد اشتغال مولد را فراهم كنند.

وى با اشاره به فراهم شدن امكان استفاده از ظرفيتهاى تعاونى ها ، تصريح كرد: دولت نهم اشتغال را يكى از محورى ترين برنامه خود قرار داده بود و به همين دليل طرح بنگاههاى كوچك زودبازده اجرا شد اما به جرات مى توان گفت در دولت دهم موضوع تعاونى هاى دانش بنيان از بنگاههاى زودبازده در پله بالاترى قرار دارد.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور با تاكيد بر توانمند سازى تعاونى هاى دانش بنيان، خاطرنشان كرد: فراهم كردن سازوكارهاى مناسب رشد افراد در بخش تعاون و استفاده از ظرفيتها مى تواند كارساز باشد، بنابراين در تفاهم نامه اى كه با وزارت تعاون داشتيم، علاوه بر موضوع اعطاى وام و ايجاد تعاونى هاى دانش بنيان، موفقيت و اثربخشى اين تعاونى را نيز مدنظر قرار داديم.

در اين همايش اولين قرآن ديجيتال لمسى كشور توسط معاون علمى و فناورى رئيس جمهور به صورت رسمى افتتاح شد. همچنين سامانه پيام كوتاه بانكدارى اسلامى در بانك توسعه تعاون نيز با شماره 10007007 توسط معاون رئيس جمهور به صورت رسمى به بهره بردارى رسيد.

از طريق سرمايه گذارى بانك توسعه تعاون، 150 طرح با هزينه 400 ميليارد ريال و اشتغال زايى 2 هزار و 400 نفر نيز طى روز جارى به بهره بردارى رسيد. همچنين تمامى شعب بانك توسعه تعاون نيز امروز سه شنبه به سامانه متمركز بانكدارى الكترونيك متصل شدند.