مرکز رشد شريف صفحه نخست

كنفرانس جهانى موسسات و پارك هاى علم و فناورى آغاز به كار كرد

کنفرانس جهانی انجمن بین المللی موسسات و پارک های علم و فناوری (IASP) به سرپرستی معاون پژوهشی وزیر علوم از دیروز در مسکو آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس جهانی انجمن بین المللی موسسات و پارک های علم و فناوری (IASP) با حضور فعال نمایندگان ایران به سرپرستی وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و تعدادی از روسای پارک های علم و فناوری ایران در روز سه شنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶ در شهر به مسکو پایتخت کشور روسیه آغاز به کار کرد.

در شروع این کنفرانس لویی سانز، رئیس انجمن بین المللی موسسات و پارک های علم و فناوری (IASP) گفت: بیش از ۴۰۰ پارک و موسسات فناوری از ۷۰ کشور دنیا عضو این انجمن هستند و در این موسسات فناوری حدود ۱۵۰ هزار شرکت فناوری عضویت دارند؛ این نشانه اهمیت این انجمن در سطح دنیا است.

 معاون شهردار مسکو در سخنانی برگزاری کنفرانس IASP در شهر مسکو را از افتخارات شهر مسکو دانست.

 وی با اشاره به قابلیت های انجمن بین المللی پارکهای فناوری دنیا و تعداد پارکها و شرکت های عضو به تمایل کشور روسیه بر نقش آفرینی و حضور موثر در عرصه فناوری گفت: برگزاری این کنفرانس در شهر مسکو انگیزه روسیه را برای حضور در عرصه های فناوری دنیا بیشتر خواهد کرد.

ساکو تومینن Saku Tuominen از سرمایه گذاران خصوصی و فعالان موفق حوزه فناوری کشور فنلاند مدلی  را از نحوه برنامه ریزی، سرمایه گذاری، آموزش، آینده نگری و موفقیت در عرصه فناوری ارایه کردند و مراحل برنامه ریزی روی تبدیل ایده به فناوری و تجاری سازی دستاوردهای فناورانه را برای شرکت کنندگان تشریح کردند.

در ادامه ویکلرگ رئیس بنیاد فناوری اسکولکوای روسیه ضمن خیر مقدم و استقبال از حضور نمایندگان فناوری دنیا گزارش مختصری از وضعیت فناوری روسیه ارایه کردند.

نخست وزیر روسیه در جمع شرکت کنندگان کنفرانس جهانی انجمن بین المللی موسسات و پارک های علم و فناوری (IASP) درخصوص نقش و اهمیت فناوری در دنیای جدید به ایراد سخن پرداخت.

در این کنفرانس علاوه بر روسای پارک های علم و فناوری و مهدی کشمیری رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، خسرو پیری، مدیر کل امور فناوری وزارت عتف، ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، احمد غلامی رایزن علمی ایران در کشور روسیه، حسن خوش قلب، مشاور معاون و رئیس حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم  و مصطفی کریمیان اقبال، مدیر کل پارکهای علم و فناوری غرب آسیا و شمال اروپا نیز حضور داشتند.