مرکز رشد شريف صفحه نخست

محققان شريف/طراحى‌نرم‌افزار ‌انرژى‌الكتريكى‌ سيستم‌هاى‌ حمل و نقل‌ريلى‌

محققان دانشگاه صنعتى شريف موفق به طراحى نرم افزار جامع انرژى الكتريكى سيستم هاى حمل و نقل ريلى شدند.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه صنعتى شريف دكترحسين مختارى عضو هيات علمى دانشكده مهندسى برق اين دانشگاه اظهار داشت: در اين طرح ، نرم افزار جامع محاسبات انرژى الكتريكى سيستمهاى حمل و نقل الكتريكى با قابليت تعيين محل بهينه پستهاى كشش، شتاب و سرعت بهينه و ... نوشته شده است. عضو هيأت علمى دانشگاه صنعتى شريف گفت: اين نرم افزار قابليت اين را دارد تا پس از طراحى بهينه سيستم تغذيه الكتريكى يك خط حمل و نقل ريلى الكتريكى (مثلا خط مترو) ظرفيت تمام اجزاى تغذيه شامل ترانسفورماتورهاى يكسو ساز، واحدهاى يكسو ساز، كليدها، فيدرها، كابل ها و ريل سوم و .... را تعيين كند. دكتر مختارى افزود:ماژولهاى تشكيل دهنده اين نرم افزار ماژولهاى مكانيكى و الكتريكى هستند. در ماژول مكانيكى، ابتدا حركت قطارها و با مشخصات مكانيكى و حركتى تبديل به مشخصات الكتريكى شده و سپس بر اساس اين اطلاعات در ماژول الكتريكى پروفيل ولتاژ، جريان و توان تمامى قطارها، پستهاى كشش و ... استخراج مى شوند.

وى افزود: نرم افزار طراحى شده قابليت شيه سازى كليه قطارهاى با قابليت بازيافت انرژى (regenerative) و بدون قابليت بازيافت انرژى (non-regenerative) را دارد. هم چنين ماژول اينورتر بازيافت انرژى ترمز قطارها در شبكه تغذيه ولتاژ ميانه (مثلا ۲۰ كيلوولت) نيز در اين مدل سازى شده است. با اين نرم افزار دانش فنى مشاوره تخصصى در زمينه تجهيزات الكتريكى سيستمهاى حمل و نقل ريلى كه در دست تعداد محدودى شركتهاى خارجى مى باشد در داخل شركت ايجاد شده است.