مرکز رشد شريف صفحه نخست

ساخت اينورتر استاتيكى مترو با ظرفيتkVA ۴۰ توسط محققان دانشگاه شريف

محققان دانشگاه صنعتى شريف موفق به ساخت دستگاه اينورتر استاتيكى مترو با ظرفيت kVA ۴۰ شدند. دكترحسين مختارى عضو هيات علمى دانشكده مهندسى برق دانشگاه صنعتى شريف در اين باره گفت: در اين طرح براى اولين بار در كشور اينورتر يك استاتيكى با توان kVA ۴۰ با استانداردهاى حمل و نقل ريلى كشور ساخته و در خط يك متروى تهران بكار گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه صنعتى شريف دكترمختارى اظهار داشت: اين اينورتر با تبديل برق ۷۵۰ ولتى ريل سوم، دو خروجى سه فاز با ظرفيت هاى V ۲۲۰ و V ۳۸۰ جهت تغذيه روشنايى و تهويه واگن‌هاى قطارهاى مترو را ايجاد مى‌كند و با اجراى اين طرح دانش فنى و ساخت اينورترهاى استاتيكى توان بالا جهت استفاده در سيستمهاى حمل و نقل ريلى در داخل كشور فراهم شده است.

وى افزود:دستگاه ساخته شده بيش از يكسال است كه بر روى يكى از قطارهاى خط يك متروى تهران نصب گرديده است. عملكرد بدون اشكال اين دستگاه سبب شده است تا شركت بهره بردارى متروى تهران توليد تعداد ۴ عدد ديگر از اين دستگاهها را در دستور كار خود قرار دهد.

عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى شريف افزود در ساخت اين نمونه كليه استانداردهاى تجهيزات الكتريكى سيستم هاى حمل و نقل ريلى در نظر گرفته شده است و به همين دليل عملكرد آن از لحاظ دقت در عملكرد، نويز دستگاه و مواد حفاظتى بسيار خوب بوده و مورد تائيد شركت بهره بردارى مترو تهران قرار گرفته است. مهندس مسعود درويش اسكندرى در اين طرح به عنوان همكار پژوهشى نقش داشته اند.