مرکز رشد شريف صفحه نخست

پيش بينى 3000 ميليارد تومان به عنوان سرمايه اوليه صندوق نوآورى و شكوفايى

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری گفت: 3000 میلیارد تومان اعتبار به عنوان سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر بهزاد سلطانی در جمع مدیران بخشهای خصوصی و مؤسسات دانش‌بنیان و رؤسای دانشگاه‌ها اظهار کرد: 3000 میلیارد تومان به عنوان سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بینی شده همچنین مبلغ نیم درصد نیز به عنوان بودجه عمومی دولت برای این صندوق در نظر گرفته شده است.

وی گفت: تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سرمایه اولیه این صندوق تخصیص داده شده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه و اساسنامه، جهت گیری‌های این صندوق مشخص شده است و این صندوق برای ایجاد زیرساختها تشکیل نشده است.

سلطانی تصریح کرد: صندوق از طرح‌های پژوهشی حمایت می‌کند و می‌تواند با ارائه تسهیلات با سود ۱۱ درصد از شرکتهای ثبت شده، شرکتهای خصوصی، تعاونیها و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند.

وی ادامه داد: این صندوق از طرحهای پژوهشی استانهای محروم حمایت خواهد کرد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: تخصیص اعتبار به 1200 طرح در صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب شده است.

سلطانی تاکید کرد: اعتبار هزینه شده برای طرحهای مصوب شرکتهای دانش‌بنیان ۷۳۱ میلیارد تومان برای 2500 شرکت دانش‌بنیان است.

وی ادامه داد: 1800 شرکت طرحهای خود را به صندوق ارائه دادند که ۶۰۰ طرح به دلیل اقتصادی و دانش‌بنیان نبودن مصوب نشدند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه دو هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور به ثبت رسیده است، تصریح کرد: 6000 شرکت دیگر نیز در نوبت ثبت هستند. در ۱۲ سال گذشته، ۱۸ مجوز صندوق پژوهش نوآوری صادر شده بود اما در 6 ماه اخیر هفت مجوز شرکت پژوهشی صادر شده است.