مرکز رشد شريف صفحه نخست

تدوين برنامه راهبردى‌ مديريتى حوزه پژوهش و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

دكتر روستا آزاد سرپرست دانشگاه در گفتگو با نشريه شريف اعلام كرد: در نظر داريم يك برنامه راهبردى مديريتى جهت همة حوزه هاى آموزشى، فرهنگى، دانشجويى، مالى، پژوهشى و فناورى دانشگاه، تدوين شود و در اين برنامه ملاحظات رفاهى دانشجويى و به خصوص تأمين درآمد هم براى دانشجويان و هم براى دانشگاه در نظر گرفته شده است.

دكتر روستا آزاد در راستاى برنامه هاى آينده براى اداره دانشگاه گفت: مهمترين موضوع اين است كه برنامة كل دانشگاه را بر اساس يك برنامه كلى كه از كف تدوين شود، تنظيم كنيم تا بتوان از طريق اين برنامه كلان، دانشگاه را بر اساس يك نقشه راهبردى به اهداف و چشم اندازى مشخص رساند.

وى در خصوص افق 1404 دانشگاه صنعتى شريف گفت: اين برنامه ما را به اين افق نزديك مي كند. بر اساس اين برنامه اميدواريم بتوانيم سرمايه هايمان را فعال كنيم؛ يعنى با هميارى و حركت تمامى اساتيد، كارمندان، دانشجويان و حتى فارغ التحصيلان و در واقع كل خانواده دانشگاه شريف به اهداف اساسى خود برسيم.

وى تصريح كرد: در اين برنامه تقويت حوزه هاى آموزشى، پژوهشى و فناورى، ارتباطات با صنعت مطرح است، از ديگر اصول اين برنامه فعال سازى حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى دانشگاه است به نحوى كه دانشجويان ما هر روز شاداب تر، و سالم تر از ديروز باشند.

روستا آزاد در خصوص محتواى اين برنامه گفت: با توجه به مصوبه مجلس در خصوص حمايت از شركت هاى دانش بنيان، تأسيس اين شركت ها كه دانشجويان بتوانند در حال تحصيل در قالب مجموعه هاى كارى مشاركت داشته باشند، را در دستور كار خود قرار داده ايم.

وى اضافه كرد: اين برنامه، برنامه سنگينى است كه تدوين آن با توجه به حجم 11 دانشكده، 14پژوهشكده و 7 مركز آموزشى قدرى طول مي كشد، اما قصد نداريم تا پايان تدوين آن صبر كنيم و با چشم انداز يكساله اين برنامه را تدوين كرده و به جلو مي بريم و در نتيجه آن، تمام اركان دانشگاه بر اساس يك چيدمان منظم با اهداف معين كوتاه مدت، ميان مدت و طولانى مدت فعاليت خواهند كرد.

وى در خصوص مزاياى اين شركت ها اظهار داشت: تأسيس اين شركت ها اولاً باعث عملى كردن آموخته هاى دانشجويان در سر كلاس مي شود و همچنين مي تواند منبع درآمدى براى آنها و هم براى دانشگاه باشد و اين مسئله هماهنگ با راهبرد كاهش تكيه دانشگاه بر درآمدهاى عمومى حاصل از نفت است.