بخش نامه ها

تسهیلات نظام وظیفه براى شرکت‌هاى مستقر در مراکز رشد و پارک‌هاى علم‌ و فناورى

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و بنیاد ملّی نخبگان به منظور پشتیبانی از فعالیت‌‌های تخصصی دانش‌آموختگان برترِدانشگاهی که به فعالیت‌‌های فنّاورانه اشتغال دارند، تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی را برای افراد فعال در شرکت‌های دانش بنیان، مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و فناور در نظر گرفته است.

معرفى سامانه کارگروه ارزیابى و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

معرفى سامانه کارگروه ارزیابى و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

احتراماً به اطلاع مى‌رساند بر اساس ماده (3) آیین‌نامه اجرایى قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجارى‌سازى نوآورى‌ها و اختراعات مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91، «کارگروه ارزیابى و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» تشکیل گردید.

کلیه شرکتها و موسسات لازم است منحصراً از طریق «سامانه کارگروه ارزیابى و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» به نشانی زیر اقدام نمایند:

1- سامانه کارگروه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش ینیان:

http://daneshbonyan.ir

2- نقشه راه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش ینیان:

http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=14798

3- سوالات متداول مرتبط با قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان:

http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=14544

تذکرات بسیار مهم:

1- تنها مرجع قانونى براى ارزیابى و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان فقط همین کارگروه و سامانه مذکور بوده و اگر قبلاً سامانه هاى دیگرى معرفى شده است کان لم یکن تلقى گردیده و لازم است ثبت نام فقط از طریق سامانه جدید (مذکور) انجام و پیگیرى گردد.

2- لازم است شرکتهاى متقاضى ابتدا تمام اطلاعات سامانه را به دقت مطالعه فرمایند و مراحل را با توجه به راهنمایى موجود در سامانه به دقت پیگیرى نمایند.

فراخوان حمایت از پژوهش‌هاى کاربردى و تقاضامحور درقالب بند الف ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه کشور

با عنایت به برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در حمایت از پژوهش هاى کاربردى و تقاضا محور در قالب تسهیلات بند (الف) ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با هدف تقویت زمینه هاى مناسب جهت ایجاد شرایط مشارکت بخش غیر دولتى در انجام پژوهش هاى کاربردى، به اطلاع مى‌رساند دبیرخانه پژوهشهاى کاربردى تقاضا محور مستقر در مرکز سیاستگذارى و برنامه ریزى فناورى معاونت پژوهش و فناورى وزارت متبوع، آماده دریافت پیشنهاد پروژه هاى پژوهشى-کاربردى مى باشد.

در صورت تمایل به ارسال طرح پژوهشى به نکات زیر توجه فرمایید:

• آیین نامه اجرایى بند (الف) ماده 17 قانون برنامه پنجم

• فرم پیشنهاد پروژه

• طرح هایى که در چارچوب آیین نامه مربوطه حائز شرایط بوده و بیشترین امتیاز را در فرایند داورى کسب نمایند، تا سقف حداکثر50% از اعتبار کل پروژه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

• به منظور جلوگیرى از اتلاف وقت، پروژه هاى ارسالى در چارچوب آیین نامه فوق الذکر باشند.

• لازم به یادآورى است دریافت طرح و تشکیل پرونده توسط این دبیرخانه به منزله حمایت قطعى نمى باشد و حمایت پس از تصویب نهایى و اعلام دبیرخانه قطعیت مى یابد.

• دبیرخانه مسئولیت قراردادهایى که قبل از اعلام تصویب پروژه تنظیم شده باشند را نخواهد پذیرفت.

• طرحهایى که مدارک آنها طبق آیین نامه کامل نباشد در فرآیند بررسى قرار نگرفته و عیناً عودت مى شود.

• طرحها مستقیماً به دبیرخانه مذکور در مرکز سیاستگذارى و برنامه ریزى فناورى معاونت پژوهش و فناورى ارسال و از ارسال طرح به سایر بخش ها و همچنین مستقیماً به معاونت خوددارى گردد.

جهت دریافت آیین نامه اجرایى، فرمها و اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

http://www.msrt.ir/sites/techno/apo/Pages/default.aspx