ویرا پردازش سخن

مدیر عامل : سيدآرمان فاطمى
زمینه فعالیت : فناورى اطلاعات و ارتباطات
ایده محوری : ارايه خدمات پردازش متن

درباره واحد

محصولات

اطلاعات تماس