آریسا بسپار پارس

مدیر عامل : امير حسين جان زاده
زمینه فعالیت : مواد و متالورژى
ایده محوری : توليد آميزه پليمرى

درباره واحد

ش بنیان فعال در زمینه فناوریهاى نوین

محصولات

اطلاعات تماس