لذت علم شریف

مدیر عامل : صادق داود زاده فارسانی
زمینه فعالیت : مکاترونیک
ایده محوری : طراحی و تولید تجهیزات پژوهش دانش آموزی - آموزش مرتبط با محصولات تولید شده در جهت افزایش مهارت دانش آموزان و استفاده کنندگان

درباره واحد

محصولات

اطلاعات تماس

karshenas.leco@gmail.com

66019043