زیست تجهیز شریف

مدیر عامل : پيمان بخشنده نژاد
زمینه فعالیت : مهندسى پزشكى
ایده محوری : طراحى، توليد و توسعه تجهيزات پزشكى

درباره واحد

مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتى شریف با در اختیار داشتن 4000 مترمربع زیر بناى مفید از سال 1382 با ارایه خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه حرفه هاى جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ایده در حوزه فناوریهاى پیشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتیبانى مى کند تا براى حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادى و فناورانه در سطوح ملى و فراملى کشور آماده گردند.

این مرکز در بهمن 1387 موفق به اخذ مجوز قطعى از وزارت علوم، تحقیقات و فناورى گردید. بعد از راه‌اندازی و شروع به کار پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، مرکز رشد جزو نهادهای زیرمجموعه پارک قرار گرفت و هم اکنون مرکز رشد شریف، یک مرکز رشد پارکی و زیرمجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف محسوب می‌شود.

اهم اهداف و مأموریت‌ها

حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینى و تحقق نوآورى‌هاى فناورانه

کمک به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر دانش و فناوریهاى پیشرفته

ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فناورانه

بستر سازى در راستاى ایجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فناورى‌هاى پیشرفته

تخصیص فضا و امکانات براى گسترش و رشد واحدهاى کوچک و متوسط دانش بنیان فعال در زمینه فناوریهاى نوین

محصولات

– تجهيزات تنفسى
– تجهيز بيمارستان ها از نظر تجهيزات پزشكى مورد استفاده
– بهينه سازى تجهيزات مورد استفاده در بيمارستان ها
– طراحى و اجراى سيستم هاى تنفسى بيمارستان ها

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 12 آذر 1396
www.ztsharif.com
info@ztsharif.com