رساطنین پویا (هسته فناور)

مدیر عامل : احمد رضا
زمینه فعالیت : الکترونیک و سخت افزار
ایده محوری : شبکه تولید و تلفیق داده مبتنی بر حسگر هوشمند در حوزه شهری

درباره واحد

محصولات

اطلاعات تماس