مرکز رشد شريف صفحه نخست

دانشگاه صنعتى شريف همت مضاعفى را در تبديل پژوهش به فناورى خواهد داشت

معاون پژوهش و فناورى دانشگاه صنعتى شريف از تلاش مضاعف پژوهشگران اين دانشگاه در تبديل پژوهش به فناورى و فناورى به ثروت ملى در سال ۸۹ خبر داد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه دكتر رضا روستا آزاد، با بيان اين مطلب گفت: دانشگاه صنعتى شريف عزم خود را جزم نموده است تا در سال جارى با همت و تلاشى مضاعف و با حركتى هدفمند، نقش پررنگ‌ترى را در جهت تبديل پژوهش به فناورى و فناورى به ثروت ملى ايفا كند.

وى افزود: ارتباط منسجم تر با صنعت، نهادهاى دولتى و بخش خصوصى براى رفع نيازهاى داخلى و حضور در نمايشگاه‌هاى داخلى و بين‌المللى براى معرفى توانمندى‌هاى پژوهشگران ايرانى از برنامه‌هاى اين دانشگاه در سال ۸۹ به شمار مى‌آيد.

دكتر رضا روستاآزاد، برگزارى نمايشگاه فناورى دانشگاه شريف با عنوان SharifTech2010 را از ديگر برنامه‌هاى اين دانشگاه در سال جارى برشمرد و گفت: در اين نمايشگاه آخرين دستاوردهاى پژوهشى و فناورانه پژوهشگران دانشگاه همزمان با هفته پژوهش و فناورى ارائه خواهد شد.

وى خاطرنشان كرد: توجه به شركت‌هاى دانش بنيان و توسعه آنها را از رويكردهايى خواهد بود كه هم چون سال گذشته به جديت پى‌گيرى مى‌شود.

استاد دانشگاه صنعتى شريف در ادامه با اشاره به عملكرد اين دانشگاه در سال گذشته اظهار داشت: حركت دانشگاه صنعتى شريف از پژوهش به فناورى و ارتباط دانشگاه با صنعت مهم ترين رهيافت سال گذشته بوده كه رشد قراردادها و تفاهم نامه هاى اين دانشگاه با صنعت و ارگان هاى مختلف مويد صحت اين رويكرد است.

وى با اشاره به رشد مقالات نمايه شده اين دانشگاه افزود: تعداد مقالات دانشگاه صنعتى شريف در سال گذشته از ۹۰۰ عنوان فراتر رفت، در حالى كه اين رقم در سال ۱۳۷۸، تنها ۱۳۸ عنوان بوده است كه اين نشان از رشد توانمندى هاى علمى پژوهشگران اين دانشگاه دارد.