مرکز رشد شريف صفحه نخست

انتخاب مدير عامل شركت پارسا پليمر شريف به عنوان مدير پژوهشى شاخص

آقاى مهندس سعيد زكايى مدير عامل شركت پارسا پليمر شريف و از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد شريف به عنوان مدير پژوهشى شاخص پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد در جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر كشور سال 1388 مورد تقدير قرار گرفت.

 

فهرست برگزيدگان دهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر سال 88 به شرح زير است

پژوهشگران ممتاز دانشگاهها
دكتر تقى زهرايى صالحى پژوهشگر گروه دامپزشكى دانشگاه تهران
استاد عليرضا مشايخى پژوهشگرگروه هنر دانشگاه تهران
دكتر محمد نريمانى پژوهشگر گروه علوم انسانى دانشگاه محقق اردبيلى
دكتر عليرضا كوچكى پژوهشگر گروه كشاوزى و منابع طبيعى دانشگاه فردوسى مشهد
دكتر كارو لوكس پژوهشگر گروه فنى و مهندسى دانشگاه تهران
دكتر محمد حائرى پژوهشگرگروه فنى و مهندسى دانشگاه صنعتى شريف
دكتر على اكبر موسوى موحدى پژوهشگر گروه علوم پايه دانشگاه تهران

پژوهشگران ممتاز دستگاههاى اجرايى و انجمنهاى علمى

كيومرث فرهادى پژوهشگر وزارت دفاع و پشتيبانى
دكتر محمد عبداللهى پژوهشگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
دكتر مهدى هدايتى پژوهشگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
دكتر رضا رنجبر پژوهشگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
دكتر طوبى غضنفرى پژوهشگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
مهندس عباس آزادى مقدم آرانى پژوهشگر برگزيده وزارت راه و ترابرى
دكتر محمد حسن عصاره پژوهشگر برجسته وزارت جهاد كشاورزى
دكتر خشنود عليزاده پژوهشگر برجسته وزارت جهاد كشاورزى
دكتر محسن مظلوم فارسى پژوهشگر انجمن تخصصى تحقيق و توسعه صنايع ايران
دكتر محمد رضا باغبان اسلامى نژاد پژوهشگر جهاد دانشگاهى
دكتر امير حسن زرنانى پژوهشگر جهاد دانشگاهى

مديران پژوهشى ممتاز وزارتخانه ها و دانشگاهها

مهندس محمود دودانگه وزارت بازرگانى
دكتر على جبار رشيدى وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح
دكتر محمد رضا محمدى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
مهندس محمدرضا حسنى آهنگر دانشگاه امام حسين(ع)

پژوهشگران ممتاز ISI

دكتر پرويز نوروزى دانشگاه تهران
دكتر مهر اورنگ قائدى دانشگاه ياسوج

پژوهشگران ممتاز قطبهاى علمى

دكتر على مقدارى قطب علمى طراحى، روباتيك و اتوماسيون دانشگاه صنعتى شريف
دكتر محمود نيلى احمد آبادى قطب مواد با كارايى بالا دانشگاه تهران
دكتر على عبداللهى قطب جبر دانشگاه اصفهان
دكتر محمد على مظاهرى قطب خانواده دانشگاه شهيد بهشتى
دكتر حبيب الله سلامى قطب مطالعات استراتزى توسعه بخش دانشگاه تهران
دكتر مهدى سلطانى قطب بهداشت و بيماريهاى آبزيان و فرآورده دانشگاه تهران

پژوهشگران ممتاز انجمنهاى علمى

دكتر سيد جلال حجازى دهقانى از انجمن ريخته گرى گروه فنى مهندسى
دكتر على ثقفى انجمن حسابدارى گروه كشاورزى و منابع طبيعى

نشريات علمى ممتاز

نشريه INTERNATIONAL JOUTNAL OF PLANT PROOUCRION دانشگاه گرگان
نشريه IRANIA JOUTNAL OF PUBLIC HEALTH دانشگاه وزارت بهداشت
نشريه سياست دانشگاه تهران

پژوهشگران برجسته دانشگاهها، وزارتخانه ها و سازمانها

دكتر سيد محمد كاظم سجاد پور وزارت امور خارجه
مهندس سيد محمد ويسيان وزارت بازرگانى
دكتر غلامحسين حسينى نيا وزارت تعاون
مهندس مهدى جعفرى وزارت دفاع و پشتيبانى
مهندس عليرضا كى يگانه وزارت صنايع و معادن
مهندس خليلى اديبى فرد وزارت صنايع و معادن
دكتر مجيد حق جو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى
دكتر عبدالله صداقت كردار وزارت راه و ترابرى
دكتر گاگيك بدليانس قلى كندى وزارت نيرو
منيژه صفايى وزارت كار و امور اجتماعى
مهندس شمس الملوك على آبادى سازمان نقشه بردارى
دكتر سعيد صادقيان سازمان نقشه بردارى
محمد فتحى نيا سازمان صدا و سيما
دكتر سيد هادى خاتمى سازمان حفاظت محيط زيست
امير انصارى سازمان حفاظت محيط زيست
عباس عاشورى سازمان حفاظت محيط زيست
دكتر فرشاد تجارى دانشگاه آزاد اسلامى
دكتر آرمان طاهرپور دانشگاه آزاد اسلامى
دكتر عبدالله قاسمى پيربلوطى دانشگاه آزاد اسلامى
دكتر شهرام جوادى دانشگاه آزاد اسلامى
مهندس مسلم جديدى جهاد دانشگاهى
دكتر جواد وحيدى وزارت آموزش و پرورش
دكتر مهرداد مُهرى دانشگاه فردوسى مشهد
دكتر محمدرضا پورجعفر دانشگاه تربيت مدرس
دكتر سيمين حسينيان دانشگاه الزهرا
دكتر عباس على گائينى دانشگاه تهران
دكتر محمد جعفر ياحقى دانشگاه فردوسى
دكتر محسن جلالى دانشگاه بوعلى سينا همدان
دكتر محمدرضا رحيم پور دانشگاه شيراز
دكتر محمد على آزاده دانشگاه تهران
دكتر سيد عليرضا اشرفى دانشگاه كاشان
دكتر محمدرضا ستاره دانشگاه كردستان
دكتر بهرام همتى نژاد دانشگاه شيراز

مديران پژوهشى برجسته

دكتر على اكبر عليخانى پژوهشكده مطالعات فرهنگى و اجتماعى
دكتر مهدى سلطانى دانشگاه تهران
دكتر شاهرخ رنجبر بهادرى دانشگاه آزاد اسلامى
مهندس حميد مهدوى مركز رشد جامع شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان
رسول ديناروند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
محمدرضا سپهرى وزارت كار و امور اجتماعى
محمد رضا صادقى جهاد دانشگاهى

دانشمندان برجسته ISC و ISI

فريدون عزيزى دانشمند ISC دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى
دكتر داود دوميرى گنجى دانشمند ISI دانشگاه صنعتى بابل

پژوهشگران برجسته قطب هاى علمى

دكتر حسن بصيرت تبريزى قطب ترموالاستيسيته دانشگاه صنعتى اميركبير
دكتر مهدى باريكانى قطب پليمرهاى زيست سازگار پژوهشگاه پليمر و پتروشيمى ايران
دكتر محمود تهرانچى قطب علمى سنسور و شيمى سبز دانشگاه صنعتى اصفهان
دكتر كاوس حسنلى قطب پژوهشهاى فرهنگ و ادب فارسى دانشگاه شيراز گروه علوم انسانى
دكتر عبدالمجيد لياقت قطب ارزيابى و بهسازى شبكه هاى آبيارى و زهكشى پرديس كشاورزى و منابع طبيعى دانشگاه تهران

پژوهشگران برجسته انجمنهاى علمى

مهندس على اكبرى صابرى زفرقندى انجمن مهندسى مكانيك
دكتر عليرضا مداقالچى انجمن رياضى

نشريات برجسته

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH دانشگاه تهران
نشريه پژوهش هاى اقتصادى ايران دانشگاه علامه طباطبايى
نشريه آب و فاضلاب مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب
نشريه گياهان دارويى و معطر ايران موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
نشريه علمى شيلات ايران موسسه تحقيقات شيلات ايرانى
نشريه زيست شناسى ايران انجمن زيست شناسى ايران

دانشمندان شاخصISC و ISI

دكتر قربان نورمحمدى دانشمند ISC دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
دكتر كاظم پريور دانشمند ISC دانشگاه تربيت معلم تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
دكتر جعفر عزيزى دانشمند ISC دانشگاه آزاد اسلامى واحد رشت
دكتر مهران جوان بخت دانشمند ISI دانشگاه صنعتى اميركبير

پژوهشگران شاخص دانشگاهها

فاطمه مدرسى دانشگاه اروميه
دكتر على دلاور دانشگاه علامه طباطبايى
دكتر محمدرضا حميدى زاده دانشگاه شهيد بهشتى
دكتر محمدرضا نقوى دانشگاه تهران
دكتر حيدرعلى شايان فر دانشگاه جامع علمى كاربردى
دكتر احمد چلداوى دانشگاه علم و صنعت
دكتر على شكوه فر دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسى
دكتر محسن طبسى دانشگاه آزاد

پژوهشگران شاخص دستگاههاى اجرايى و سازمانها

محمد رضا سعدى وزارت امور اقتصاد و دارايى
حميدرضا دهقانى پور وزارت امورخارجه
دكتر سيد حميد رضا اشراف زاده وزارت بازرگانى
دكتر محمد على مرادى وزارت بازرگانى
مهندس محمد حسن محمديان وزارت دفاع و پشتيبانى
دكتر شهلا حبيبى وزارت صنايع و معادن
دكتر فريبرز يعقوبى وايقان وزارت راه و ترابرى
مهندس سهراب امينى ولاشانى وزارت نيرو
دكتر محمدرضا آقا محمدى وزارت نيرو
دكتر مسعود جمشيدى وزارت مسكن و شهرسازى
مهندس مهدى كاظمى وزارت كار و امور اجتماعى
نازفر ناظم وزارت كار و امور اجتماعى
مهندس اميد شكوفا وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات
دكتر عليرضا يارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات
زهرا استاد زاده وزارت علوم، تحقيقات و فناورى
دكتر على مهاجرى قوه قضائيه
محمد سليمى سازمان صدا و سيما
دكتر مصطفى گندم كارسازمان انرژى اتمى
دكتر فرشته حاج اسماعيل بيگى سازمان انرژى اتمى
دكتر سيد جواد احمدى سازمان انرژى اتمى
دكتر داريوش افضلى وزارت آموزش و پرورش

مديران شاخص پژوهشى

دكتر احد ضابط دانشگاه فردوسى مشهد
دكتر عبدالحميد پاپ زن دانشگاه رازى كرمانشاه
دكتر جعفر مهراد مركز منطقه اى اطلاع رسانى علوم و فناورى
دكتر حيدر طوسيان شانديز پارك علم و فناورى استان سمنان
مهندس زكائى شركت پارسا پليمر شريف- دانشگاه صنعتى شريف
مهندس افشين مسعود وزارت جهاد كشاورزى
دكتر طيبه پرهيزكار وزارت مسكن و شهرسازى
مهدى نويد ادهم وزارت آموزش و پرورش

پژوهشگران شاخص انجمنهاى علمى

دكتر غلامحسين غلامحسين زاده انجمن زبان و ادبيات فارسى
دكتر مجيد عباسپور انجمن محيط زيست بين رشته اى

 

::: به نقل از پايگاه اطلاع رسانى ستاد ملى هفته پژوهش و فناوري