مرکز رشد شريف صفحه نخست

سامانه جامع مديريت ناوگان معدنى توسط فناوران مركز رشد شريف طراحى شد

پژوهشگر مركز رشد فن‌آورى هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف از طراحى سامانه جامع مديريت ناوگان معدنى خبر داد كه در مجتمع مس سرچشمه مورد بهره بردارى آزمايشى قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، مهندس سهند بهنام، مديرعامل يكى از شركت‌هاى مستقر در مركز رشد اين دانشگاه و مجرى اين طرح اظهار داشت: در معادن كشور به دليل فشردگى كار معمولا شاهد خطاهاى انسانى هستيم كه سالانه خسارات مالى بيشمارى به همراه دارد، از همين رو با استفاده از اين سامانه مى توان از بروز بسيارى از اين خطاها جلوگيرى كرد.

وى افزود: علاوه بر اين بخش معدن يكى از بخش هاى مستهلك كشور به شمار مى آيد كه تاكنون مورد غفلت واقع شده و كمتر به بالابردن بهره ورى و بهينه كردن اين بخش توجه شده و اين در حالى است كه كشورمان يكى از كشورهاى غنى و فعال در زمينه بهره بردارى از معادن به شمار مى آيد.

مديرعامل شركت صنايع الكترونيك شريف تراشه، بهينه سازى مصرف سوخت را از مزاياى اجراى اين سامانه دانست و گفت: از آنجايى كه تمام مسيرهاى حركت ناوگان معدنى در اين سامانه ثبت مى شود و از سوى ديگر ميزان سوخت مصرفى هر خودرو نيز مشخص است، مى توان بهترين خودروها و بهترين مسيرها را براى مصرف بهينه در بارگيرى شناسايى كرد.

وى به ديگر مزاياى انجام اين طرح اشاره كرد و اظهار داشت: از سوى ديگر خودروهاى مورد استفاده در معادن ايران به دليل مستعمل بودن مصرف سوخت بسيارى دارند، به همين دليل اين سامانه مى تواند در شناسايى خودروهاى پرمصرف كمك كند.

بهنام در ادامه گفت: در ضمن با اين سامانه هدايت دقيق خودروهاى حمل بار انجام مى شود، چنانچه در موارد متعدد به دليل كثرت كار اشتباهات سهوى رخ مى دهد، به عنوان مثال بعضا بار معدنى داراى ارزش به جاى بار نخاله و يا بالعكس بارگيرى مى شود كه مى تواند ضررهاى مالى بسيارى به همراه داشته باشد.

وى، هدايت خودروها از طريق ارسال سيگنال هاى صوتى را از ديگر مزاياى اين سامانه دانست و اضافه كرد: اگر خودرويى از مسير خارج شود، اطلاعات حركت آن در مركز آناليز شده و سامانه به صورت خودكار به راننده اعلام خطا مى كند.

اين پژوهشگر مركز رشد فن‌آورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با اشاره به نتايج پياده سازى اين طرح اظهار داشت: با استفاده از اين سامانه مى توان گزارشات دقيقى از ميزان بار معدنى حمل شده، هم چنين ميزان نخاله هاى بارگيرى شده به دست آورد.

وى، گزارش گيرى جامع را خصوصيت ديگر اين طرح ذكر كرد و گفت: با اين سامانه مى توان در هر زمان گزارش كاملى از مصرف سوخت هر يك از وسايل نقليه و مسيرهاى طى شده به دست آورد كه با سنجش آن مى توان به عنوان مثال به مسيرى دست يافت كه بار توسط خودروها به صورت بهينه ترى منتقل شود.

بهنام، استفاده از اين سامانه را در مجتمع مس سرچشمه موفقيت آميز خواند و تصريح كرد: خوشبختانه نتايج بهره گيرى از اين طرح مثبت بوده به طورى كه چند شركت فعال ديگر در بخش معدن آمادگى خود را براى بهره گيرى از اين سامانه اعلام داشته اند.