مرکز رشد شريف صفحه نخست

دكتر مهدى نژاد نورى به معاونت پژوهشى و فن‌آورى وزارت علوم منصوب شد

وزير علوم تحقيقات و فن‌آورى طى حكمى، دكتر محمد مهدى نژاد نورى را به سمت معاون پژوهشى و فن‌آورى وزارت علوم منصوب كرد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر مهدى نژاد نورى داراى دكترى الكترونيك و عضو هيأت علمى دانشگاه صنعتى مالك اشتر است و از سمت‌هاى قبلى وى مى‌توان به رياست دانشگاه صنعتى مالك اشتر، عضويت در هيأت امناى بنياد ملى نخبگان، رياست صنايع هوايى قدس و رياست موسسه آموزشى تحقيقاتى صنايع دفاعى اشاره كرد.

دكتر منصور كبگانيان، معاون پژوهشى سابق وزير علوم كه از ابتداى دولت نهم با حكم زاهدى مسووليت اين معاونت را برعهده داشت چند ماه پيش از سمت خود استعفا داد.

وى در خصوص علت استعفاى خود به ايسنا گفته بود: براى افرادى كه كار علمى مى‌كنند بيش از چهار سال كار اجرايى مضر است. بايد يك مقدار خودمان را در كار علمى به روز كنيم و دوباره به مسووليت‌هاى اجرايى برگرديم؛ البته با وزارتخانه همكارى خواهم كرد چرا كه وزارتخانه را متعلق به همه دانشگاهيان مى‌دانيم.

كبگانيان خاطر نشان كرد: من به دوباره به دانشگاه صنعتى اميركبير بر مى‌گردم، البته در اين مدت هم در اين دانشگاه بوده ام، با اين تفاوت كه مقدار درس‌ها را به يكى كاهش داده بودم كه از اين ترم افزايش مى‌يابد.

وى كه ابتدا از استعفاى قريب الوقوع خود از سمت دبيرى شوراى عالى علوم، تحقيقات و فن‌آورى (عتف) خبر داده بود، هفته گذشته در گفت‌و‌گو با ايسنا گفت: همچنان به عنوان دبير شوراى عالى علوم، تحقيقات و فن‌آورى (عتف) كه به حكم رييس شورا(رييس‌جمهور) منصوب شده و ارتباطى با جايگاه معاونت پژوهشى وزارت علوم ندارد، فعاليت خواهم كرد.

انتخاب مهدى نژاد نورى به سمت معاون پژوهشى و فن‌آورى وزير علوم در حالى است كه طبق چارت وزارت علوم دو معاونت مستقل پژوهشى و فن‌اورى در اين وزارتخانه وجود دارد كه براساس تصميمات جديد اتخاذ شده قرار است معاونت فن‌آورى كه خردادماه 86 رسما از معاونت پژوهشى منفك شده بود، مجددا با معاونت پژوهشى ادغام شود.

به گفته معاون پژوهشى سابق وزير علوم، تحقيقات و فن‌آورى تا زمان ابلاغ چارت جديد وزارت علوم از سوى معاونت توسعه مديريت و نيروى انسانى رياست جمهورى و تشكيل معاونت واحد پژوهشى و فن‌اورى، معاون پژوهشى جديد وزير با حفظ سمت، سرپرست معاونت فن‌آورى خواهد بود.