مرکز رشد شريف صفحه نخست

گامهاى اساسى براى تاسيس شركت

براى تاسيس يك شركت اين الگوها ضرورى است:

1) با يك ايده ى خوب به ميدان تجارت وارد شويد . ايده خوب نقش بسيار مهم وارزنده دارد؛ و به عنوان يك گروه عملياتى عمل مى كند كه فضا را براى ارائه توضيحات بعدى شما در مورد شركت و تجارتتان آماده مى كند. اگر ايده شما براى شروع نا مناسب باشد سرمايه هاى بعدى شما هدر خواهد رفت . سعى كنيد سفارشهايى كه حتما" به آنها مى توانيد جامه عمل بپوشانيد را بدهيد والا اگر ايده شما در حد شعار باشد، مطمئن باشيد تجارت شما ديرى نخواهدپاييد؛ كه تنزل خواهد كرد . پس: ايده هاى قابل قبول و مورد نياز جامعه را هرگز در شروع فراموش نكنيد .

2) يك طرح تجارى بنويسيد . نوشتن يك طرح تجارى جامع و استراتژيكى براى شما اولويتها را مشخص خواهد كرد و سبب مى شود كه، شما در كارتان دچار سردر گمى نشويد طبق اولويتها عمل كنيد كه چه كارى را بايد اول و چه كارى را دوم و ... انجام دهيد . اين قسمت در واقع سرمايه گذارى زيادى را نمى طلبد و پيش فرض آن خود شما هستيد؛ پس اگر بخواهيد اقتصادى هم فكر كنيد اين مرحله در خدمت شما است يعنى : سرمايه كمتر ، سود بيشتر . يعنى فقط با ذهنتان در اين قسمت كار مى كنيد و پول و امكانات لازم نيست .

 3) يك اسم پر بار و با معنى و مفهوم براى تجارت خود انتخاب مى كنند . اسم تجارى نبايد كوتاه باشد؛ ولى نبايد هم زياد طولانى واز هم گسيخته باشد . سعى كنيد اسم شركت خود را موزون انتخاب كنيد . يعنى طورى كه حتى از لحاظ تلفظ عام هم ساده و روان باشد و همچنين اسم شركت بايد داراى پيشينه عالى و خوب باشد. پيشينه اسم هم خيلى مهم است اگر،اسم مناسب باشد. نقش تبليغاتى ييدا مى كند ؛ و مشتريان زيادى را براى شركت جلب خواهد كرد . كه اين همان منظور اصلى شماست .

 4) فرم شركتهاى خود را انتخاب كنيد . از فرمهاى بسيار ساده يا بسيار پيچيده استفاده نكنيد . سعى كنيد فرمها و اطلاعاتى را كه ،ا فقط نياز داريد را به شما تهيه كنند؛ و اطلاعات اضافى را برايتان فراهم نكنند . سعى كنيد فرمها از انسجام خاصى برخوردار باشند . ترتيب فرمها را رعايت كنيد . سعى نكنيد اطلاعات محرمانه شركت را به راحتى در فرمها به افراد خارج از سازمان انتقال دهيد . و ازفرد بايگان مناسب و مورد اعتماد در اين بخش استفاده كنيد. اگر در اين قسمت اطلاعات خاصى نداريد حتما" با يك مشاور، مشاوره كنيد. چون سهل انگارى در اين بخش مى تواند هم باعث هدر رفتن وقت هم كارمند وهم مشترى شركت خواهد شد؛ كه بعدا" يك تبليغات منفى محسوب مى شود . مثلا" براى خريد يك دستگاه پرينتربه منزلتان ؛ ديگر در فرمهاى شركت ديگر نيازى نيست كه فروشنده اسم و مشخصات خانواده شما را سوال كنيد، اين كارهم وقت فروشنده و هم خريدار را تلف خواهد كرد .

 5) تمامى فرمهاى شركت خود را و حتى اسم و آرم و.... شركت را به ثبت برسانيد. اين كار به فعاليت شما رسميت خاصى را مى بخشد و باعث مى شود كه بعد از شروع كار دوباره به اول چرخه تاسيس باز نگرديد و دوباره نخواهيد كه كارثبت را انجام دهيد . البته اين كار يكى از الزامات قانونى در اكثر كشورها است. تا مثلا" وقتى شركت شما يك شركت موفق شد؛ در اوج موفقيت شما، شركت ديگرى براى رقابت منفى كردن با شركتتان، از از آرم وLOGO شركت شما استفاده نكند . مثلا"جنس مشابه ، كه داراى كيفيت پايين ترى هم هست را به بازار با نام شركت شما يا مشابه ، بيرون ندهد . اين در واقع يك نوع انحصار گرايى مثبت است كه حق طبيعى شماست است .

 6)شماره ثبت براى شركت بگيريد . نحوه ثبت شركت در اكثر كشورها متفاوت است و بستگى به قوانين خاص هر كشور دارد . و شامل تشريفات خاصى است كه ممكن است در جايى زياد و در جايى ديگركم باشد .اين شماره ثبت يك هويت رسمى براى شما مى دهد ومشخص مى كند كه شما به صورت قانونى وارد بازار كار شده ايد . در بازار رقابت عمده اى از افراد سودجو وجود دارند كه، از اعتماد مردم سود جويى كرده و يك نوع ديد منفى را براى مردم ايجاد كرده اند،چون شماره ثبت نداشته اند. پس به راحتى خود را از اين گروه متمايز كرده و اين كار مقدماتى شركت را نيز انجام داده وبه مشتريان خود نيز يك اعتماد شركتى ايجاد كنيد تا به راحتى با شما وارد تجارت و معامله گردند . نتيجه گيرى: گامهاى ذكرشده در بالا مسير پيمايشى شما را براى يك شروع موفق مشخص مى كنند؛ و باعث مى شوند مسير را طولانى نكرده و كوتاهترين راه را كه همان راه مستقيم است ؛ به شما نشان دهد. البته راههاى اقتضائى ديگرى نيز وجود دارد كه بسته به هر منطقه متفاوتند و شما بايد آنها را نيز به موارد بالا اضافه كنيد. مثلا" نحوه ثبت شركت در كانادا با اروپا متفاوت است و حتى نوع شركتها نيز متفاوتند.

منبع:
Thinking of Starting a Small Business?The Two Pa

منبع:پايگاه اطلاعات صنعتى ايران