مرکز رشد شريف صفحه نخست

چگونه مى‌توان يك كارآفرين شد؟

نخستين برخورد من با واژه‌ى "كارآفرينى" به حوالى سال‌هاى 1371 بازمى‌گردد، زمانى كه به‌عنوان مدير طراحى و اجراى شهرك تحقيقاتى امام سجاد (عليه‌السلام) براى يكى از دستگاه‌ها منصوب شده بودم. مطالعات توجيهى و طراحى اين شهرك، كه قرار بود يك شهرك "فناورى‌محور" و چيزى در حدود يك پارك فناوريِ جمع‌وجور باشد، دو سالى به درازا انجاميد، و در خلال همين مطالعات بود كه من براى اولين‌بار با مفاهيم گوناگونى در حوزه‌ى علم، فناورى، تحقيق و توسعه، نوآورى، و كسب‌وكار آشنا مى‌شدم كه يكى از آن‌ها ...

 

جهت دريافت متن كامل مقاله اينجا را كليك نماييد.

 

منبع: انديشكده صنعت و فناورى (آصف)