مرکز رشد شريف صفحه نخست

بانك جامع نخبگان جوان و نوجوان راه اندازى مى شود

با آغاز به كار دبير خانه دومين جشنواره "ما مى توانيم" ، فرآيند دريافت آثار جوانان و نوجوانان خلاق و پژوهشگر براى انتخاب 100 اثر برگزيده علمى و پژوهشى آغاز شد.

به گزارش خبرگزارى مهر ،  دبير اجرايى جشنواره با اعلام اين خبر افزود: فرهنگسراى تفكر پس از برگزارى موفق نخستين جشنواره "ما مى توانيم" و با هدف توسعه و ترويج مهارت هاى تفكر و توليد علم و دانش ، خلاقيت ، نو آورى و حل مسئله در بين نوجوانان و جوانان، دومين جشنواره ما مى توانيم را دردى ماه سال جارى برگزار مى كند.

اكبر بختيارى خلاقيت ، نو آورى و ابتكار در حل مسئله را سه محور و معيار اصلي  جشنواره در انتخاب آثار ذكر كرد و اظهار داشت: براى ارسال آثار، محدوديتى در قالب ها و زمينه ها وجود ندارد و هر اثرى كه داراى يكى از ويژگى هاى سه گانه نوآورى ، خلاقيت و حل مسئله باشد در حوزه هاى مختلف علم و فن آورى ، صنعت ، هنر و ادبيات، اقتصاد و تجارت ، ورزش ، دين و فرهنگ ، قابليت شركت در جشنواره را دارد.

وي در بيان جزييات آثار ارسالى به جشنواره، گفت: اختراع يك وسيله جديد ، ابتكار در طراحى و بهينه كردن كاربرى يك وسيله، طراحى و ابتكار در جهت ايجاد با توسعه يك فن آورى نوين، طراحى يك نرم افزار جديد، گزارش يك آزمايش و تجربه علمى نوين و موفق ، مقاله اى در بيان يك شيوه جديد علمى ، صنعتى و فن آورى ، طرح هاى اجرايى و ابتكارى براى حل بهتر و سريع تر مسئله در حوزه هاى مختلف علمى و اجرايى ، اعم از حل مسئله در رشته هاى فيزيك، رياضى ، شيمى و يا حل مسئله در حوزه هاى شهرى، اقتصادى و اجتماعى ، مواردى هستند كه قابليت شركت در جشنواره "ما مى توانيم" را دارند.

دبير اجرايى دومين جشنواره ما مى توانيم ، افزود: تاليف كتب ومقالات ابتكارى در عرصه هاى علمى ، فرهنگى ، دينى ، هنرى و ادبى ، هم چنين طراحى و نو آورى در شيوه ها و تجهيزات مربوط به رشته هاى ورزشى و هنرى از حوزه هايى است كه نوجوانان و جوانان مى توانند آثار خود را در اين زمينه ها به دبيرخانه  جشنواره ارسال كنند.

وي ، طراحى ، توليد و بومى سازى اختراعات ، فن آورى ها و ابتكارات ساير كشورها را نيز از جمله قالب هاى اصلى جشنواره اعلام كرد و گفت: اين محور با اهداف عمومى كشور كه قطع وابستگى و توسعه علم و فن  آورى بومى و داخلى است در جشنواره دنبال مى شود.

بختيارى با اشاره به وجود يك بخش ويژه در جشنواره اظهار داشت: بخش ويژه جشنواره ، تجليل از پديد آورندگان آثارى است كه با تاكيد بر بهبود مسائل مبتلا به جامعه به ويژه بهبود زندگى در كلان شهر تهران، ارائه شده باشد.

دبير اجرايى دومين جشنواره "ما مى توانيم" هم چنين از برنامه فرهنگسراى تفكر براى طراحى و راه اندازى بانك جامع نخبگان  جوان و نوجوان خبر داد و افزود: اطلاعات جشنواره سال گذشته به انضمام اطلاعاتى كه در جشنواره امسال دريافت مى كنيم ، نخستين داده هاى بانك خواهد بود، ولى تكميل اين بانك با راه اندازى سايت و فراخوان از جوانان و نوجوانان نخبه جهت ثبت اطلاعات صورت خواهد گرفت.

بختيارى از جوانان و نوجوانان رده سنى 12 تا 27 سال دعوت كرد طرح ها ، ابتكارات ، ابداعات و ساير آثار خود را با شرح مشخصات ، نشانى ، شماره تماس ، يك قطعه عكس و رزومه كامل زندگى و فعاليت ها به نشانى : تهران - شهرزيبا - شهران - بلوار شهران - ابتداى زيرگذر شهران -فرهنگسراى تفكر - دبيرخانه دومين جشنواره "ما مى توانيم"، ارسال كنند.

وى مهلت ارسال آثار را 25/9/86 ذكر كرد و افزود: نشانى الكترونيكى www.Mamitavanim @ Gmil .com و شماره تلفن هاى 44319303 و 44301444 نيز در  دسترس علاقمند