مرکز رشد شريف صفحه نخست

سخنرانى پروفسور جوزف تيلور برنده جايزه نوبل فيزيك در دانشگاه شريف

سه‌شنبه‌ي 24/7/86 يكى‌ از روزهاى‌ مهم‌ در تاريخ‌ دانشگاه‌ خواهد بود. قرار است‌ براى‌ نخستين‌ بار يكى از برندگان‌ جايزه‌ى‌ نوبل‌ فيزيك‌ براى‌ دانش‌جويان‌ و اساتيد سخنرانى‌ كند.
دكتر ابوالحسن وفايى‌ مسئول روابط‌ بين‌المللى‌ دانشگاه‌ در اين‌ رابطه‌ گفت:«هفته‌ى‌ آينده‌ پروفسور جوزف‌ تيلور برنده‌ى‌ نوبل‌ فيزيك‌ ۱۹۹۳، استاد دپارتمان‌ فيزيك‌ پرينستون‌ و عضو آكادمى‌ علوم‌ آمريكا براى‌ دو روز به‌ ايران‌ خواهد آمد. پروفسور تيلور به‌ همراه‌ يك‌ هيات‌ دوازده‌ نفره‌ از اعضاى‌ آكادمى‌ ملى‌ علوم‌ و آكادمى‌ ملى‌ مهندسى‌ آمريكا به‌ دعوت‌ و ميزبانى‌ دانشگاه‌ شريف‌ به‌ ايران‌ مى‌آيند. پروفسور در اين‌ دو روز فقط‌ يك‌ سخنرانى‌ در شريف‌ براى‌ عموم‌ خواهد داشت‌ و از پارك‌ فناورى‌ پرديس‌ هم‌ بازديد مى‌كند.
صبح‌ سه‌شنبه‌ جوزف تيلور، با اساتيد دانشكده‌ى‌ فيزيك‌ درباره‌ى‌ تبادل‌ استاد و دانش‌جو بين‌ شريف‌ و پرينستون مذاكره‌ مى‌كند. همچنين‌ قرار است‌ جلسه‌اى‌ به‌ همراه‌ اساتيد دانشگاه‌ و اعضاى‌ آكادمى علوم‌ و آكادمى‌ مهندسى‌ تشكيل‌ شود كه‌ در آن‌ هر يك‌ از اعضا در مورد زمينه‌ى‌ تحقيقاتى‌ خود سخنرانى‌ خواهند داشت‌. از سخنرانان‌ اين‌ جلسه‌ آنيتا جونز، يكى‌ از بنيان‌ گزاران‌ اينترنت‌ است‌ كه‌ در مورد اينترنت‌ و شبكه‌ صحبت‌ خواهد كرد.
پروفسور جوزف‌ تيلور به‌ همراه‌ همكارش‌ «هالس» به‌ خاطر اثبات‌ عملى‌ يكى‌ از نظريات‌ انيشتين‌ كه‌ براى‌ نخستين‌ بار در دنيا صورت‌ گرفته، نوبل‌ فيزيك‌ ۹۳ را دريافت‌ كرد. وى‌ در سال‌ ۱۹۴۱ در فيلادلفيا متولد شد. ليسانس‌ فيزيك‌ را از دانشگاه‌ هاورفورد وPhD ستاره‌شناسى‌ را در سال‌ ۱۹۶۸ از هاروارد گرفت. او پس‌ از مدتى‌ به‌ ماساچوست‌ رفت‌ و در آنجا به‌ عنوان‌ استاد ستاره‌ شناسى‌ و مدير رصدخانه‌ى‌ راديويى‌ مشغول‌ به‌ فعاليت‌ شد. او پس‌ از مدتى‌ به‌ رصدخانه‌ى‌ ملى‌ راديويى‌ در ويرجينياى‌ غربى‌ رفت‌ و در كشف‌ اولين‌ پولسار همكارى‌ كرد. پولسارها نوعى‌ خاص‌ از ستاره‌هاى‌ نوترونى‌ دوار شديدا مغناطيسى‌ شده‌ هستند كه‌ تشعشع‌ راديويى‌ قابل‌ شناسايى‌ خاصى‌ از خود متصاعد مى‌كنند.
در سال‌ ۱۹۷۴، تيلور و همكارش‌ هالس، اولين‌ پولسار را در يك‌ سيستم‌ دوتايى‌ كشف‌ كردند كه‌ در حال‌ حاضر به‌ آن‌ها پولسارهاى‌ بازيافت‌ شده‌ مى‌گويند. گردش‌ اين‌ سيستم‌ دوتايى‌ به‌ دليل‌ انتشار تشعشعات‌ گرانشى‌ كاهش‌ مى‌يابد و سرعت‌ اين‌ كاهش‌ به‌طور دقيق‌ از نظريه‌ى‌ انيشتين‌ محاسبه‌ مى‌شود و براى‌ مدت‌ بيش‌ از سى‌ سال، تيلور و همكارانش‌ با اندازه‌گيرى‌هاى‌ خود به‌ مقادير پيش‌بينى‌ شده‌ انيشتين‌ نزديك‌ شدند.
تيلور از اين‌ سيستم‌ باينرى‌ پولسار براى‌ آزمايش‌ بسيار دقيق‌ نظريه‌ى‌ نسبيت‌ عام‌ انيشتين‌ استفاده‌ كرد. وى‌ با رصد پولسارى‌ كه‌ خود كشف‌ كرده‌ بود، وجود تشعشعات‌ گرانشى‌ را اثبات‌ كرد و مقدار و خواص‌ آن‌ها را كه‌ توسط‌ انيشتين‌ پيش‌بينى‌ شده‌ بود نشان‌ داد.
وى‌ جايزه‌ى‌ نوبل‌ ۹۳ را به‌ خاطر همين‌ فعاليت‌ آخر دريافت‌ كرد. تيلور علاوه‌ بر نوبل، جوايز بسيارى‌ به‌ خاطر فعاليت‌هاى‌ علمى‌ تحقيقاتى‌ خود گرفته‌ است:اولين‌ جايزه‌ى‌ «هيمن» انجمن‌ نجوم‌ آمريكا، مدال‌ هنرى‌ دراپر آكادمى‌ علوم‌ آمريكا، مدال‌ آلبرت‌ انيشتين، جايزه‌ى‌ ولف‌ فيزيك‌ و چندين‌ جايزه‌ و مدال‌ معتبر بين‌المللى.
تيلور در زمينه‌ى‌ مخابرات‌ راديويى‌ آماتورى‌ فردى‌ شناخته‌ شده‌ به‌ حساب‌ مى‌آيد. خودش‌ در خلاصه‌ زندگى‌ نامه‌اش‌ نوشته‌ است:" در دوران‌ دبيرستان‌ به‌ همراه‌ برادرش، هارولد طبقه‌ى‌ سوم‌ خانه‌ را با فرستنده‌ها و گيرنده‌هاى‌ راديويى‌ پر كرده‌ بودند و روى‌ آن‌ها كار مى‌كردند." وى‌ همچنين‌ يك‌ نرم‌افزار و پروتكل‌ طراحى‌ كرده‌ كه‌ ارتباط‌ و انتقال‌ پيام‌ در فواصل‌ دور بين‌ اپراتورهاى‌ راديو آماتورى‌ را ابزارى‌ مى‌كند.
سخنرانى سه شنبه آينده ساعت سه بعدازظهر آدغاز مى شود و با يك ساعت پرسش و پاسخ ساعت پنج تمام مى شود.
بنا به گفته ى دكتر وفايى برنامه ريزى دراز مدتى جهت معرفى بيشتر دانشگاه شريف و دانش جويان آن صورت گرفته و قرار است هر سال از برندگان نوبل و دانشمندان برتر دنيا براى ايراد سخنرانى در شريف و آشنايى با دانش جويان دعوت به عمل آيد. در اين رابطه امسال نيز قرار است پس از پرفسور تيلور ، پرفسور توماس شلينگ برنده ى نوبل اقتصاد و استاد برجسته ى هاروارد و پرفسور بورتن ريكتر ، برنده ى نوبل فيزيك و استاد برجسته ى استنفورد به شريف بيايند

منبع: سايت دانشگاه صنعتى شريف.