مرکز رشد شريف صفحه نخست

كنفرانس بين المللى تامين مالى اسلامى

اين كنفرانس در دانشگاه صنعتى شريف از تاريخ 30/7/86 تا 2/8/86 برگزار مى گردد.جهت كسب اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نماييد